Το εξωτερικό νόημα της απαντήσεως του αινίγματος της Σφίγγος

img362

Το παραπάνω σχήμα παρουσιάζει την προσαρμογή του αινίγματος της Σφιγγός στις τέσσερις ηλικίες της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της ζωής στον Αστρικό κόσμο.

Πρόκειται για το εξωτερικό νόημα της απαντήσεως του αινίγματος που θέτει η Σφίγγα στον Οιδίποδα.

Αυτή η απάντηση οδηγεί μέσα σε νεφελώδη νοήματα που αφορούν την ζωή στον Αστρικό κόσμο, αλλά αφορά και τις τέσσερις εποχές του θεϊκού έτους (année divine) οι οποίες συμβολίζονται με τις τέσσερις μορφές.

 

PAPUS
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ
εκδόσεις “ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”

EXOFYLLO1