Τα Εγρηγορότα

 

 

Τα Εγρηγορότα

«…Τα τρισεκατομμύρια των σκεπτομορφών και των στοιχειακών οντοτήτων που δημιουργεί η ανθρωπότητα σήμερα μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
…Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι πως από ένα χρονικό διάστημα – το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα και την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα στοιχειακό ον – και έπειτα, τα στοιχειακά αρχίζουν να συνενώνονται.
Η συνένωση αυτή μπορεί να γίνει μόνο με τα στοιχειακά που ανήκουν στο ίδιο είδος. Για παράδειγμα, μετά την πάροδο πολλών ετών θα μπορούσαν να συνενωθούν όλα εκείνα τα στοιχειακά που θα ήταν παρεμφερούς ποιότητας και δονήσεως με εκείνα που θα δημιουργούσε ένας άνθρωπος που θα αγαπούσε ή να συνενωθούν όλα εκείνα τα στοιχειακά που θα ήταν παρεμφερούς ποιότητας και δονήσεως που θα δημιουργούσε ένας άνθρωπος που θα μισούσε.

Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχειακά όντα που εκπέμπουν μία παρόμοια δόνηση και φέρουν μία παρεμφερή ποιότητα όχι μόνον μπορούν να ενωθούν σε επίπεδο μορφής, αλλά ιδιαίτερα, σε επίπεδο συνείδησης και με την πάροδο πολλών χρόνων να αποτελέσουν μία ενιαία οντότητα η οποία μέσα της θα φέρει αθροιστικά όλη τη δύναμη, όλη τη γνώση και όλη την εμπειρία που θα έχουν αποκτήσει το σύνολο των στοιχειακών οντοτήτων που τείνουν να συνενωθούν.

Κατά κάποιο τρόπο, θα είναι ωσάν να έχουν αποκτήσει μία μορφή «ομαδικής ψυχής», ένας όρος που για πρώτη φορά εμφανίστηκε στις διδασκαλίες της Θεοσοφικής Εταιρείας. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ομαδική ψυχή, επειδή, εάν ήταν μία ομαδική ψυχή, θα έπρεπε να προϋπάρχει των στοιχειακών οντοτήτων.
Αντίθετα, πρόκειται για ένα ον που δημιουργήθηκε με βάση τους Νόμους του Σύμπαντος και ιδιαίτερα με ένα νόμο που ισχύει στον Αστρικό κόσμο και ο οποίος μας διδάσκει ότι τα ομώνυμα (στον Αστρικό κόσμο) έλκονται.

Παρ’ όλα αυτά, για άλλη μία φορά κύριος δημιουργός του συγκεκριμένου όντος είναι η ίδια η ανθρωπότητα που το δημιούργησε μέσω των συναισθημάτων και των σκέψεών της.

Το συγκεκριμένο ον ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των όντων που ονομάζονταιΕγρηγορότα. Το Εγρηγορός δεν είναι ένα αυτοφυές και αυθύπαρκτο ον αλλά ένα τεχνητό δημιούργημα, ένα τεχνητό ον που δημιουργήθηκε ασυνείδητα από ένα σύνολο δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

Ο Διδάσκαλος Μίλτον
Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Βιβλίο 5ο