Περί της Μυήσεως

Η Μύηση

Μύηση είναι η διαδικασία αφύπνισης του Εσωτερικού Ανθρώπου· η δε ταχύτητα με την οποία ενεργοποιείται η αφύπνιση αυτή είναι τέτοια, ώστε να γίνεται αντιληπτή από τον εξωτερικό άνθρωπο (τον άνθρωπο της καθημερινότητας).

Ενσαρκωμένοι Μαθητές αλλά και Διδάσκαλοι (Μύστες) ίδρυσαν Μυητικές Σχολές, ώστε να διαιωνιστεί η Μύηση, η οποία, όταν είναι αυθεντική, είναι πάντοτε ΜΙΑ, όπως και μία είναι η Αλήθεια και ένα είναι το Ύψιστο Ον.

Η Μύηση επιταχύνει την εξέλιξη των αυτοσυνείδητων όντων.

Κατά τη διαδικασία της Μυήσεως μια μορφή ενέργειας έρχεται από πολύ «υψηλά», και εισρέει, με τη θέληση του Μύστη αλλά ιδιαίτερα με τη θέληση του υποψηφίου που θα την λάβει, μέσα στον εσωτερικό του κόσμο.

Η ενέργεια αυτή αρχίζει να θέτει σε κίνηση τη διαδικασία της αφυπνίσεως.

Όταν κάποιος υποψήφιος λάβει μία αυθεντική Μύηση, αυτόματα ενεργοποιούνται Νόμοι που προέρχονται από τους ανώτερους αόρατους κόσμους.

Οι Νόμοι αυτοί επιβάλλουν στο να εξαλειφθεί άμεσα ένα τμήμα του αρνητικού σκέλους του Καρμικού Νόμου στο οποίο υπόκειται ο υποψήφιος.

Έτσι μετά την Μύηση έρχονται απρόσμενες δυσκολίες και αντιξοότητες.
Είναι η ενεργοποίηση του Καρμικού Νόμου που τείνει να απελευθερώσει τον Μυημένο από διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις, τα οποία εμποδίζουν την πορεία του προς το Φως.

 

Ο Διδάσκαλος Κόμης του Αγίου Γερμανού (Compte de Saint Germain)
Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Βιβλίο 1ο

Count_of_St_Germain