Ο σκοπός των Τραγουδιών της Φώτισης

Ο ΛΑΜΑ ΣΑΠΚΑΡ

Η σχολή των Αρχαίων (Νυίγμαπα) του Θιβετιανού Βουδισμού έχει δημιουργήσει μια κλίμακα εννέα επιπέδων, στα οποία διαιρεί τις διδασκαλίες της, στις οποίες περικλείει τα τρία Οχήματα, Χιναγιάνα, Μαχαγιάνα και Βαζραγιάνα, ή το Αδαμάντινο Όχημα.

Αυτό που αποκαλείται και Ταντρικός Βουδισμός, καλύπτει τις έξι ανώτερες βαθμίδες του.

Η ένατη και τελευταία βαθμίδα αποτελεί παράλληλα και ένα αυτοτελές σύστημα που αποκαλείται Μεγάλη Τελειότητα (Τζόγκτσεν). Συνθέτει την πιο απλή αλλά και την πιο δύσκολη έκφραση της εναδικής (μοναδικής) και καθαρής πραγματικότητας.

Αυτήν ακριβώς την βαθμίδα εκφράζει ο Λάμα Σάπκαρ στα τραγούδια του και η προσέγγισή τους δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί και κυρίως να βιωθεί, παρά μόνον από εκείνους που έχουν προσεγγίσει αυτό το επίπεδο μέσα από τις μεταδόσεις και τις εξηγήσεις ενός ικανού και φωτισμένου διδασκάλου αυτής της πολύτιμης έκφρασης του ανθρωπίνου πνεύματος. Είναι στην ουσία μυήσεις και εμπνεύσεις που αυτά τα άσματα εκπέμπουν. Αλλιώς, η ανάγνωσή τους ωσάν να πρόκειται για φιλολογικά κείμενα ή φιλοσοφικές πραγματείες θα αποτελέσει ένα μεγάλο λάθος, με το ενδεχόμενο, μάλιστα, να προκαλέσουν σύγχυση, με αποτέλεσμα οι υπερβατικές έννοιες που αποδίδουν να παρεξηγηθούν ή και να φαίνονται ακατανόητες.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται στην αρχή τα τραγούδια αυτά να απαγγέλλονται μέσα σε μια ομάδα ασκητών, η οποία θα έχει προηγούμενα αναπαυθεί στον διαλογισμό της ηρεμίας και όπου μετά θα αποφεύγεται ρητά οποιαδήποτε συζήτηση ή διατύπωση αποριών επάνω σε αυτά. Σκοπός τους δεν είναι να αυξήσουν τη διανοητική ανάπτυξη που τόσο πολύ εδώ χαρακτηρίζεται ως πνευματικό εμπόδιο, αλλά να προκαλέσουν τα αναπτύγματα εκείνα που θα διευρύνουν τη συνείδηση του ασκούμενου. Σε επόμενο στάδιο μπορεί να επιλέγει κάποιος ορισμένα από αυτά τα τραγούδια που του φαίνονται προσιτά και οικεία, ώστε μόνος του να τα απαγγέλλει, και μόνο μετά από ικανό χρόνο να επιδοθεί συστηματικά στην εμβάθυνση σε αυτές τις υψηλές διδασκαλίες, μέσα κυρίως από τον στοχασμό και την αποστήθιση.

 

ΛΑΜΑ ΣΑΠΚΑΡ
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ

Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»