Ο Αυτοσεβασμός

Count_of_St_Germain

 

Η Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα και ιδιαίτερα τα υψηλόβαθμα στελέχη της, όπως είναι ο Μαχατσόχαν Μορύα και Μποντισάτβα Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ δεν ανταποκρίνονται σε άτομα τα οποία δεν φέρονται αξιοπρεπώς προς τους άλλους και ιδιαίτερα προς τον εαυτό τους.

Τα υψηλόβαθμα μέλη της Ιεραρχίας του Φωτός δίνουν πολύ μεγάλο βάρος στην έννοια του αυτοσεβασμού.

Άτομα τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι καλοί άνθρωποι, αλλά επιτρέπουν σε άλλους να τα εκμεταλλεύονται χωρίς καν να αντιδρούν, με άλλα λόγια δεν υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους, δεν πρόκειται να εισακουστούν με ευκολία.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο οποιοσδήποτε από εσάς θεωρεί τον εαυτό του καλό άνθρωπο, αλλά επιτρέπει στους άλλους είτε να τον μειώνουν είτε να τον εκμεταλλεύονται είτε να του απομυζούν την ενέργειά του, είναι σίγουρο ότι επιτρέπει στην αύρα του να εκκολάπτονται οι σκεπτομορφές και τα υπόλοιπα παρασιτικά στοιχειακά όντα που του δημιουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Κατά συνέπεια, αποτελεί ασέβεια το να επικαλεστούμε ένα πολύ Υψηλό, στην Ιεραρχία του Φωτός, Ον και να απαιτήσουμε να μας διαλύσει κάθε είδους αρνητική ενέργεια και κάθε είδους παρασιτική οντότητα, την στιγμή που πρωτίστως, εμείς οι ίδιοι, δεν έχουμε φροντίσει να αποκόψουμε τα αίτια και τις πηγές που μας δημιουργούν ή μας αποστέλλουν τις συγκεκριμένες αρνητικές ενέργειες και τις συγκεκριμένες παρασιτικές οντότητες, είτε αυτά τα αίτια προέρχονται από τα ελαττώματά μας είτε είναι δίαυλοι που προέρχονται από άλλους ανθρώπους.

Την τελευταία αυτή παρατήρηση θα πρέπει να την λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας, για να μπορέσετε να προχωρήσετε ελεύθεροι στην δύσκολη αλλά πολύ ένδοξη Ατραπό του Φωτός και να μην σας παρασύρουν τα ελαττώματά σας ή οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, αντί να επιζητούν την πρόοδό σας, ζουν εις βάρος σας, με αποτέλεσμα, σε πρώτο βήμα να σας εμποδίζουν και σε δεύτερο να σας παρασύρουν προς τον δικό τους ολισθηρό δρόμο.

 

Ο Διδάσκαλος ΚΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ (Compte de Saint Germain)
Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Βιβλίο 6ο