Η σύνοψη της διδασκαλίας του Βούδα

Η σύνοψη της διδασκαλίας του Βούδα

Παραδοσιακά λέγεται ότι ο Βούδας Σακυαμούνι παρέδωσε, κατά τη διάρκεια της επίγειας παραμονής του, 84.000 διδασκαλίες.

Αυτές χωρίζονται σε τέσσερα κύρια τμήματα:

Στο πρώτο από αυτά που αποκαλείται Βινάγια προσδιορίζονται οι κανόνες μιας ανώτερης ηθικής συμπεριφοράς που προσφέρεται σαν αντίδοτο στην απληστία και εμπεριέχει τις 21.000 από αυτές τις διδασκαλίες.

Το δεύτερο τμήμα αποτελεί τις λεγόμενες Σούτρες, αναφέρεται ουσιαστικά στους κανόνες μιας ανώτερης μορφής διαλογισμών, σαν αντίδοτο στην οργή και το μίσος, που και αυτό εμπεριέχει 21.000 διδασκαλίες.

Το τρίτο αποτελείται από το Αμπιντάρμα που μας καθοδηγεί στον τρόπο που θα κατακτήσουμε την Υπερβατική Σοφία και Γνώση, καταλυτικό αντίδοτο της άγνοιας, που αναπτύσσεται σε 21.000 διδασκαλίες.

Και οι υπόλοιπες 21.000 διδασκαλίες είναι άμεσες και μυστικές οδηγίες που προσφέρουν το αντίδοτο και στα τρία αυτά δηλητήρια, την άγνοια, την προσκόλληση και την αποστροφή.

Για να μην τρομάξει κανείς με όλο αυτό το πλήθος των διδασκαλιών, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, όταν παρακάλεσε μια μαθήτριά του τον Βούδα να συνοψίσει, αν ήταν δυνατόν, αυτές τις 84.000 διδασκαλίες, της αποκρίθηκε:

«Βέβαια, μπορεί να περιοριστούν στις ακόλουθες τρεις: να αποφεύγετε το Κακό, να πράττετε το Καλό και να καλλιεργείτε το πνεύμα σας.»

 


Η Φώτιση και η Απελευθέρωση μέσα από τον Θιβετιανό Βουδισμό
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
ΣΕΙΡΑ: ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΕΤΡΑΔΙΑ