Η ΣΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ & Η ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΣΟΥΤΡΑ

 

sutra copy 2

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-960-99992-6-7
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Τιμή Έκδοσης € 8,00

Η ΣΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ & Η ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΣΟΥΤΡΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ

 

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται δύο από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς Σούτρες του Βουδιστικού κόσμου που συγκεντρώνουν σε περίληψη όλο τον πλούτο και τη σοφία της γονιμότερης περιόδου εξέλιξης του Μεγάλου Οχήματος. Αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της ογκώδους συλλογής κειμένων μυστικής σοφίας, της “Πράζνα Παραμίτα” (δηλαδή, της “Τέλειας ή Υπερβατικής Σοφίας”), η οποία περιγράφει την τέλεια φύση των πραγμάτων και τους τρόπους με τους οποίους αυτή γίνεται αντιληπτή και εκφράζεται από το ανθρώπινο πνεύμα. Τα κείμενα αυτά θεωρούνται από τα αρχαιότερα και τα βασικότερα της Μαχαγιάνα.

 

© Copyright Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»