Η Παρουσία της θεάς Ίσιδος

Ο Απουλήιος μας αναφέρει ότι κάθε Μυήσεως προηγείτο μία περίοδος αποχής και διαλογισμού.
Ο υποψήφιος προς Μύηση, δηλώνοντας την υπακοή του προς το Ναό, ενοικίαζε ένα κελί και δεν επιτρεπόταν να εξέλθει από αυτή την εθελουσία απομόνωση, παρά αφού προηγουμένως αντιλαμβανόταν το πρώτο του όραμα. Ο ιερέας αδυνατούσε να μεταδώσει τη Μύηση, εάν προηγουμένως ο αόρατος κόσμος δεν έκανε στον υποψήφιο αισθητή την παρουσία του, μέσω ενός οράματος, έτσι ώστε ο τελευταίος να μπορέσει να λάβει μέρος στα Μυστήρια με ουσιαστικό και όχι με συμβολικό τρόπο.

Ιδού γιατί οι υποψήφιοι ανέμεναν μερικές φορές δέκα ή και δώδεκα έτη την αποκάλυψη του αοράτου κόσμου.

Ο Μέγας Ιεροφάντης φαίνεται να λέγει στον Απουλήιο:

Η ίδια η θεά (η Ίσιδα) θα σε ειδοποιήσει την κατάλληλη στιγμή. Στο χέρι της κρατεί τις κλείδες του Άδου και την βεβαιότητα της λυτρώσεως. Η Μύηση μοιάζει με έναν εθελοντικό θάνατο, τον οποίο ακολουθεί μία πιθανή λύτρωση καθώς και μία πιθανή αναγέννηση. Ανάλογα με την ζέση και την επιμονή της επικλήσεως που πραγματοποιεί ο υποψήφιος προς την θεά, ανάλογη θα είναι και η (ορατή) παρουσία της μορφής της θεάς.

Αυτό το σύστημα της άμεσης επιλογής του υποψηφίου προς Μύηση, μέσω του αοράτου κόσμου, από τους στρατευμένους της θεάς, ποτέ δεν άλλαξε διαμέσου των αιώνων.

Επιπλέον, ακόμη και στις ημέρες μας, κάθε Μύηση που δεν είναι δυνατόν να επιβλεφθεί μέσω μίας Αστρικής τελετουργίας, θεωρείται από τους πραγματικούς Μύστες μόνον έπαρση και ματαιοδοξία.

Ευρισκόμενος υπό την επιρροή της προσευχής και καταπραϋμένος μέσω ιδιαίτερης τροφής, ο Δόκιμος Λούκιος (Απουλήιος) ορά την θεά να του παρουσιάζεται και να του ανακοινώνει ότι είχε φτάσει η ώρα.

Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μεταξύ της παρουσίας που εμφανίζεται στον Δόκιμο και μεταξύ του Μεγάλου Ιεροφάντου υπάρχει μία μυστική σχέση, εφόσον, χωρίς να έχει να μιλήσει ο υποψήφιος προς Μύηση, την επόμενη μέρα που παρουσιαζόταν ενώπιον των Μυστών, ο Μέγας Ιεροφάντης τον καλούσε κοντά του και του διάβαζε ορισμένα κείμενα που ήταν γραμμένα στην ιερατική γραφή.

Γνωρίζοντας ο Μέγας Ιεροφάντης το γεγονός της παρουσίας της θεάς ενώπιον του υποψηφίου και χωρίς ο τελευταίος να το έχει καν ανακοινώσει, τον καθιστά μέλος του ιερού πληρώματος του Μυημένων.

 

PAPUS
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ
εκδόσεις “ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”

EXOFYLLO1