Περί της Ζήλιας

Count_of_St_Germain

Απόσπασμα από το Πρώτο Κεφάλαιο:

…Ως πρώτο και κύριο αίτιο αρνητικών ενεργειών θα πρέπει να θεωρήσουμε την ζήλια.

Μοιάζει αρκετά απλοϊκό να θεωρήσει κάποιος πως ένας άνθρωπος είναι ικανός να μας βλάψει μέσω της αρνητικής ενέργειας που εκπέμπει εναντίον μας, μόνο και μόνο επειδή μας ζηλεύει. Παρ’ όλα αυτά, η ζήλια είναι ουσιαστικά ένας κύριος παράγων.

…Οι άνθρωποι που ζηλεύουν δεν ζηλεύουν ακριβώς σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ζηλεύουν τα πρότυπα που τους έχουν επιβάλει και τα οποία εκείνοι δεν μπορούν να φτάσουν.

Με άλλα λόγια, πολύ δυσκολότερα θα σας ζηλέψει κάποιος για αυτό που πραγματικά είσαστε και πολύ ευκολότερα θα ζηλέψει την επιφάνειά σας.

Δηλαδή, θα σας ζηλέψει επειδή μπορεί να είστε περισσότερο όμορφοι είτε περισσότερο πλούσιοι ή περισσότερο επιτυχημένοι από αυτόν.

Όμως, σε αυτό που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία είναι πως το να είναι κάποιος όμορφος, πλούσιος και επιτυχημένος με οποιοδήποτε κόστος και χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν του τον παράγοντα της πραγματικής ευτυχίας, είναι ένα πρότυπο που το έχει επιβάλει το κοινωνικό σύστημα της πλειοψηφίας των χωρών του πλανήτη μας.

…Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως τα άτομα που μας ζηλεύουν σε καθαρά προσωπικό επίπεδο είναι πολύ λιγότερα από τα άτομα εκείνα που νιώθουν άσχημα και ζηλεύουν τον οποιοδήποτε άνθρωπο που τυχαίνει να είναι περισσότερο όμορφος, πλούσιος, διάσημος ή και περισσότερο επιτυχημένος από εκείνα.

Αυτή η τελευταία κατηγορία ατόμων που αποτελεί από μόνη της έναν αρνητικό πυρήνα, μια γεννήτρια αρνητικών δυνάμεων, είναι πολύ περισσότερο δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε σχέση με έναν άνθρωπο που θα είχε κάτι το προσωπικό εναντίον σας, έστω και εάν αυτό το προσωπικό ήταν το αίσθημα της ζήλιας.

Συνεπώς, οι άνθρωποι που ζηλεύουν ένα σύνολο συνανθρώπων τους για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως, αφενός είναι θύματα του συστήματος, αφετέρου είναι θύματα του αρνητικού τους εαυτού και επιπλέον –και ίσως το χειρότερο όλων– είναι πως βλάπτουν εξίσου τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους, εκπέμποντας ποσότητες αρνητικής ενέργειας που είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με την ποσότητα της αρνητικής ενέργειας που μπορεί να εκπέμψει ένας άνθρωπος που ζήλεψε κάποιον ή κάτι, περιστασιακά.
 
Αυτός είναι και ένας πολύ σοβαρός λόγος που οι άνθρωποι αυτοί γίνονται –αργά και σταθερά– πράκτορες του Κακού.

 

…Εσείς το πρώτο που θα μεριμνήσετε είναι να αποφεύγετε πάση θυσία και με οποιοδήποτε κόστος τους ανθρώπους που ζηλεύουν με τον τρόπο που σας περιέγραψα και να τους απομονώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σε περίπτωση, όμως, που νιώθετε ότι γίνεστε αποδέκτες της αρνητικής ενέργειας που εκφράζεται μέσω της ζήλιας, καλό θα είναι να πραγματοποιήσετε την παρακάτω άσκηση.

Την άσκηση αυτή καλό θα είναι να την πραγματοποιείτε κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το εάν δέχεστε τις αρνητικές επιρροές αυτού του τύπου ή όχι.

…(Ακολουθεί η άσκηση από τον Διδάσκαλο)

 

(Comte de Saint Germain)
Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Βιβλίο 6ο
 
Book6