Η Ατλαντίς και η Αίγυπτος

Αν κάποιος από εμάς μελετήσει τον χάρτη των πρώτων ηπείρων, έτσι όπως εκείνες εμφανίστηκαν στον πλανήτη μας, θα συμπεράνει ότι αναλογούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αποικίες των Ατλάντων, εφόσον η Ατλαντίς υπήρξε η ηλιακή (κεντρική) ήπειρος του πλανήτη μας. Όλες οι υπόλοιπες ήπειροι απαρτίζονταν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, από νησίδες ή μεγάλες νήσους που χάνονταν στην θάλασσα. Ο αναγνώστης μπορεί να παρατηρήσει με ακρίβεια αυτήν τη διάταξη στον χάρτη που δημιουργήσαμε προσπαθώντας να αναπαραστήσουμε την κάτοψη της Ατλαντίδος.

Η Αίγυπτος αρχικά είχε τους αυτόχθονες κατοίκους της. Ήρθε, όμως, η εποχή που οι συγκεκριμένοι κάτοικοι κατακτήθηκαν από την Ερυθρά Φυλή (τους Άτλαντες), οι οποίοι ονομάζονταν «οι σιδηρουργοί του θεού Ώρου».

Συνεπώς, η Αίγυπτος υπήρξε μία αποικία της Ερυθράς Φυλής, δηλαδή των Ατλάντων. Οι Άτλαντες από πολύ νωρίς σύναψαν σχέσεις με τους Αιθίοπες, οι οποίοι ανήκαν στην Μέλανα Φυλή. Έτσι, η αιγυπτιακή παράδοση αποτελείται από τα στοιχεία της παραδόσεως των Ατλάντων και των Αιθιόπων.

Η αυθεντική ιστορία της Αιγύπτου μάς καταδεικνύει ως μνημείο, 5000 έτη π.Χ., τη μελέτη της αστρολογίας την οποία θα παρουσιάσουμε στα έργα μας.

 

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»