Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας – Βιβλίο 6

Book6

 

 

 

 

ISBN: 978-960-99992-5-0
Πρώτη έκδοση: 2016
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Τιμή Έκδοσης € 17,00

 

ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Το μεγάλο πρόβλημα της συνεχούς εκπομπής ή ακτινοβολίας αρνητικών συναισθημάτων και σκέψεων εκ μέρους της πλειοψηφίας της ανθρωπότητας, δηλαδή των αρνητικών ενεργειών, αναφέρει ο κόμης του Αγίου Γερμανού, οδηγεί στη συσσώρευση ενός τύπου ύλης του Αστρικού κόσμου που μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα μολυσμένα λύματα των υπονόμων των μεγάλων πόλεων.

 • Οι αρνητικές ενέργειες και η αντιμετώπισή τους.
 • Τρόποι προκλήσεως τραυματισμού του ψυχικού σώματος.
 • Η επίδραση της Συμπαντικής Αρνητικής πολικότητας.
 • Η μόλυνση της ανθρώπινης αύρας.
 • Η αυτογνωσία ως ασπίδα εναντίων των αρνητικών ενεργειών.
 • Η Αταραξία ως ασπίδα εναντίων των αρνητικών ενεργειών.
 • Η γνώση του Καρμικού Νόμου ως ασπίδα εναντίων των αρνητικών ενεργειών.
 • Οι αρνητικές ενέργειες σε σχέση με τα παιδιά.
 • Η επίδραση των αρνητικών ενεργειών σε γενικότερο επίπεδο.
 • Ασκήσεις αναχαιτίσεως και καταστροφής των αρνητικών ενεργειών.
 • Προσευχή προς την Παναγία για τα παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ROGER DE PINS
ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΥΡΑΣ
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Επίλογος του Roger de Pins
ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΧΗΜΑΤΑ
Σχήμα της δράσεως της Ψυχής του Κόσμου
Πίνακας των αοράτων κόσμων και σωμάτων του ανθρώπου
Ο Κεκαλυμμένος Διδάσκαλος


 

© Copyright για όλον τον κόσμο
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας.