Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας – Βιβλίο 2

Book2

 

 

 

ISBN: 978-960-99992-2-9
Πρώτη έκδοση: 1997
Δεύτερη έκδοση: 2006
Τρίτη έκδοση: 2012
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Τιμή Έκδοσης € 18,00

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Στον δεύτερο βιβλίο από τις Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας, για πρώτη φορά παρουσιάζεται η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία του Χριστιανισμού μέσα από τους αόρατους κόσμους, λαμβάνοντας ως γνώμονα την μυστική εκπαίδευση που έλαβε ο Ιησούς καθώς και την αδημοσίευτη ιστορία των πτυχών της ζωής του.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος της τρίτης εκδόσεως
Πρόλογος του επιμελητή
Επιστολή “ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ” από τον διδάσκαλο ΤΖΒΑΛ ΚΟΥΛ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΤΑΡΑΞΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΚΓΡΗΓΟΡΟΤΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΓΡΗΓΟΡΟΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΡΗΓΟΡΟΤΩΝ
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ROGER DE PINS
ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΧΗΜΑΤΑ
Σχήμα της δράσεως της ψυχής του κόσμου
Πίνακας των αόρατων κόσμων και σωμάτων του ανθρώπου
Ο Κεκαλυμμένος Διδάσκαλος


Επιστολή αντί προλόγου, από τον Διδάσκαλο Τζβαλ Κουλ:

«… Είκοσι άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο γνωρίζουν την όλη αλήθεια που διδάσκει ο Εσωτερικός Χριστιανισμός…».

 


Δεύτερη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Η έννοια της Ενότητας

 


Τρίτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Η έννοια της Αταραξίας (Ουδετερότητας) ή της Απάθειας

«… Η Αταραξία είναι εκείνη η συνειδησιακή κατάσταση που επιτυγχάνεται μόνον όταν το άτομο έρθει σε επαφή με πολύ ανώτερα επίπεδα ή κόσμους. Τα αποτελέσματα αυτής της καταστάσεως εκμηδενίζουν τα σαρκικά, τα συναισθηματικά και τα διανοητικά πάθη…
Πρόκειται για την εκδήλωση του Πνεύματος του ανθρώπου μέσα στα τρία κατώτερα σώματα ή φορείς του, δηλαδή, πρόκειται για την εκδήλωση του Πνεύματος του ανθρώπου μέσα στο Νοητικό, στο Αστρικό και στο ορατό του σώμα.
Το ανθρώπινο Πνεύμα αποστέλλει στον κατώτερο εαυτό τις δονήσεις εκείνες που καταλαγιάζουν τα κάθε είδους πάθη.
Ο άνθρωπος παύει να υποφέρει από τις θύελλες των συναισθημάτων και των σκέψεων τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει.
Το Πνεύμα μεταδίδει στην κατώτερη όψη του ανθρωπίνου όντος την αληθινή γνώση ώστε να αντιληφθεί τους κόσμους που εκδηλώνεται ο Θεός. Μέσω της επιρροής του Πνεύματος το ανθρώπινο ον αποκτά μία διαρκή γαλήνη και ηρεμία που εμποδίζουν τον κατώτερο εαυτό να επηρεαστεί από τους εφήμερους κόσμους των μορφών. Επιπλέον, το ανθρώπινο Πνεύμα είναι εκείνο που αντικαθιστά τον ερωτικό μας σύντροφο με κεφαλαίο Ε. Το Πνεύμα θα μας ενώσει συνειδησιακά με όλη την ανθρωπότητα και με όλο το Σύμπαν, έτσι ώστε να βιώσουμε την Ενότητα και την Αγάπη του Θεού. Επιτρέψτε μου λοιπόν, όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα παραπάνω να τα συνοψίσουμε δύο λέξεις: Αταραξία και Απάθεια».

 


Τέταρτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Η έννοια των Εγρηγορότων

«… Θα πρέπει πάντοτε να θυμόσαστε ότι ένα Εγρηγορός είναι μία ζωντανή οντότητα που δημιουργήθηκε με τεχνητούς τρόπους στους αόρατους κόσμους.
Το κάθε Εγρηγορός, ανάλογα με την ποιότητά του, «τρέφεται» με μορφές ενεργείας που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διαβαθμίσεις δονήσεων και, με τη σειρά του, «τρέφει» με δονήσεις παρεμφερείς προς τη δική του».

 


Πέμπτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Σύνοψη του Εγρηγορότος της Εβραϊκής Θρησκείας

 


Έκτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Ο ρόλος και η ύπαρξη του Κακού στην Εβραϊκή και τη Χριστιανική θρησκεία

«… Κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη το κακό για τον δαίμονα (είτε αυτός είναι άνθρωπος είτε εγρηγορός είτε άλλο ον που οικειοθελώς ακολουθεί τον αντίθετο δρόμο προς την θέωσή του, δηλαδή ακολουθεί τον δρόμο προς την αποκτήνωση) είναι η απόκλιση από τον Αγαθό Νου.
Κακό για την ψυχή είναι η παράλογη (μη λογική) πράξη.
Κακό για το ορατό (υλικό) σώμα είναι η χρήση που κάνουμε εναντίον στη φύση του.
Το μόνο πραγματικό κακό είναι να λησμονήσει ο άνθρωπος την πνευματική του καταγωγή και την επαφή που έπρεπε να έχει με τον Θεό…».

 


Έβδομη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Σύνοψη της έννοιας των Εγρηγορότων

 


Όγδοη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Μίλτων:
Η προετοιμασία της Παναγίας

«… Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τροφοδοτούσε συνεχώς το Αιθερικό σώμα της μικρής Μαρίας με Φως πολύ υψηλής τάξεως. Το Φως αυτό προερχόταν από τον υψηλότερο κόσμο ο οποίος, στην ορολογία των μεγάλων Θεοσοφικών Σχολών, ονομάζεται Άντι. Μέσα στον κόσμο αυτό διαχέεται η συνειδητότητα του Λόγου η οποία εκδηλώνεται και ως Φως. Σκοπός ήταν η μικρή Μαρία να λάβει, μέσω του συγκεκριμένου Φωτός, την ανάλογη ποιότητα ζωτικής δυνάμεως και να δομήσει, μέσω αυτής, ένα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και ευαισθησίας ορατό σώμα το οποίο, με τη σειρά του, θα χρησίμευε για τη διάπλαση του ορατού σώματος του Ιησού. Το γεγονός αυτό περιγράφεται στην παράδοση της Χριστιανικής Εκκλησίας, ότι δηλαδή την Μαρία την έτρεφε Άγγελος και όχι ανθρώπινο χέρι, από έναν μεγάλο Άγιο της Ανατολικής Εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά.
«… Διότι δόθηκε ευχή (στην Θεοτόκο) σύμφωνα με την οποία έγινε εξαίσια μετοίκηση της Θεομήτορος, όταν ακόμη ήταν βρέφος, από τον οίκο του πατέρα της στον οίκο του Θεού. Και συνέβη μία παράδοξη παραμονή της για αρκετά χρόνια, στα Αγία των Αγίων (στο πλέον ιερό τμήμα του ναού), όπου με φροντίδα των Αγγέλων τής χορηγείτο απόρρητη τροφή. (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία ΛΖ΄,§3)».

 


Ένατη επιστολή, από τους Διδασκάλους Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ και Μίλτων:
Η Γέννηση του Θείου Βρέφους

«…Η μεγάλη παρεξήγηση ως προς την σφαγή των νηπίων έγκειται στο ότι την εποχή εκείνη στην Εσσαϊκή Αδελφότητα, αλλά και σε άλλες μυστηριακές σχολές, ο πρώτος εισαγωγικός βαθμός, εκείνος του Νεοφύτου, ονομαζόταν Νήπιος. Έτσι, οι «νήπιοι» ήταν οι νεοεισαχθέντες στην Εσσαϊκή και σε άλλες ανάλογες αδελφότητες.
«… Το μυστικό που διέρρευσε στις τάξεις των Νεοφύτων ή των «νηπίων» Εσσαίων και που αφορούσε στη γέννηση του Μεσσία, δημιούργησε την παρεξήγηση ότι και ο Ιησούς ήταν «νήπιος» (Νεοφύτος) στους Εσσαίους και όχι νήπιο, δηλαδή, μωρό.
Μετά από πιέσεις και ιδιαίτερα του Φαρισαϊκού κλήρου, ο Ηρώδης – Αρχέλαος ενέδωσε και διέταξε τη σφαγή των «νηπίων» Εσσαίων και όχι κάποιων αθώων μωρών».

 


Δέκατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Μίλτων:
Ο Ιησούς στην εφηβεία

«… Ο Ιησούς άρχισε να ταξιδεύει σε ηλικία περίπου 15 ετών. Έχοντας μαζί του συνοδούς και επωφελούμενος της απεραντοσύνης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έφτασε στα μέρη εκείνα όπου, περίπου 1800 χρόνια πριν από αυτόν, δραστηριοποιήθηκε ένας μεγάλος Μύστης της Πέμπτης Ρίζας – Φυλής, της Αρίας, ο γνωστός σε όλους σας Ζωροάστρης. Επιπλέον, ο Ιησούς θέλησε να αντιληφθεί το διάδοχο κομμάτι του Ζωροαστρισμού, τις διδασκαλίες του Μίθρα».

 


Ενδέκατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Η διδασκαλία του Μεγάλου Ερημίτη

«… Το Σύμπαν, όμως, δεν πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα άθροισμα από μορφές, όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά σαν ένα άθροισμα από συνειδητότητες οι οποίες, ανάλογα με το επίπεδό τους, φέρουν και το ανάλογο εύρος αντιλήψεως και γνώσεως.
Τη στιγμή λοιπόν της ύψιστης ενεργοποιήσεως του κορυφαίου ψυχικού κέντρου, του Τσάκρα του Στέμματος ή του Χιλιοπέταλου Λωτού, συμβαίνει μία εναλλαγή συνειδητοτήτων. Καθαρά περιγραφικά και χωρίς καμία ακρίβεια, σας αναφέρω ότι είναι ωσάν να προσφέρει ο άνθρωπος τη συνειδητότητά του στο Σύμπαν και το Σύμπαν, με τη σειρά του, να προσφέρει το άθροισμα όλων των συνειδητοτήτων από τις οποίες αποτελείται, στον άνθρωπο».

 


Δωδέκατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Η επιστροφή του Ιησού στην Αίγυπτο

«… Ο Χριστός επέμενε τονίζοντας ότι η έννοια της Θυσίας των Μεγάλων Όντων αποτελούσε ταυτόχρονα και έναν πνευματικό Νόμο που είχε ενεργοποιήσει το ίδιο το Ύπατο Ον, ώστε να ισχύει μέσα σε όλα τα επίπεδα των κόσμων.
Μάλιστα, η Θυσία αποτελεί Νόμο που ισχύει σε ολόκληρο το Σύμπαν εφόσον το ίδιο το Ύπατο Ον θυσιάζεται αενάως, προσδίδοντας αρχικά το μέγα δώρο της Ζωής σε όλα τα όντα.
Στη συνέχεια προσδίδει το μέγα δώρο της Αυτοσυνειδησίας, εκκινώντας από το επίπεδο του ανθρώπου και, σε τρίτο στάδιο, προσφέρει μέσω της Φωτίσεως τη σύλληψη του αθροίσματος των συνειδητοτήτων που φέρει το Σύμπαν (τη Συμπαντική Συνειδητότητα), από όλα τα αυτοσυνείδητα όντα που την επιθυμούν, ώστε να ενωθούν σταδιακά μαζί Του (με το Ύπατο Ον) και να γίνουν Ένα, αποκτώντας, αναλογικά πάντοτε, το εύρος της δικής Του συνειδητότητας σε οποιοδήποτε εξελικτικό σύστημα ανήκουν και σε οποιοδήποτε μέρος του Σύμπαντος βρίσκονται».

 


Δέκατη τρίτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Ιλαρίωνα:
Το πνευματικό επίπεδο του Ιησού

«… Ο Ιησούς δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν κατείχε μία πολύ σοβαρή θέση το ιερατείο των Ατλάντων και πρέπει να σημειώσουμε ότι, κατά την εποχή εκείνη, η Ατλαντίδα βρισκόταν σε περίοδο ακμής από την άποψη του πνευματικού της πολιτισμού.
Σε μία από τις σοβαρότερες μυητικές τελετές των Ατλάντων ο Ιησούς ορκίστηκε με πλήρη συνείδηση στο σύμβολο του ηλιακού δίσκου, το οποίο συμβόλιζε τη δύναμη, την αγνότητα, την αγιότητα και την πνευματικότητα του Λόγου. Ο όρκος ανέφερε ότι όποιος ακολουθεί το μονοπάτι που οδηγεί στο Πνευματικό Φως, είναι υποχρεωμένος να το υπηρετεί και να το διαφυλάσσει. Η τελετή αυτή έγινε μέσα σε μία πυραμίδα η οποία έμοιαζε με αυτές που έχτισαν οι πρόγονοι των Αζτέκων στο Τεοτιχουακάν του Μεξικού. Μέσω της τελετής αυτής οι Άτλαντες ιερείς ενεργοποιούσαν τις πνευματικές δυνάμεις των οποίων ήσαν θεματοφύλακες. Τα ρούχα τους έμοιαζαν με αυτά που φορούσαν οι αρχαίοι Πέρσες…».

 


Δέκατη τρίτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Ιλαρίωνα:
Η Μεγάλη Μύηση του Ιησού στην Αίγυπτο

«…Τη στιγμή της ενεργοποιήσεως της Μυήσεως του Ιησού ένα εκτυφλωτικό Φως πλημμύρισε τη φυσική, την ψυχική και την πνευματική όραση των ενσαρκωμένων και άσαρκων Μυστών και των Μεγάλων Όντων που ήταν παρόντα στη Μύηση, τα οποία παρακολουθούσαν το κάθε ένα από το δικό του επίπεδο αντιλήψεως.
Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η θαυμαστή αλλαγή του Ιησού επετεύχθη με την επέμβαση των δυνάμεων του Λόγου, δημιουργήθηκε μία απόλυτη αταραξία σε όλα τα επίπεδα. Οι πάντες έμειναν εντελώς απαθείς και ατάραχοι, ο καθένας ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνάμεις του».

 


Οι ασκήσεις των ομάδων του Roger de Pins (Ροζέρ ντε Πέν):

Η σημασία της καθάρσεως των αοράτων σωμάτων και των ψυχικών κέντρων (Τσάκρα) για τη σωστή λειτουργία τους. Επικλήσεις στους Διδασκάλους της Σοφίας.

 

© Copyright για όλον τον κόσμο
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Αφήστε το σχόλιο σας.