Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας – Βιβλίο 1

book1

 

 

 

ISBN: 978-960-99992-3-6
Πρώτη έκδοση: 1994
Δεύτερη έκδοση: 1998
Τρίτη έκδοση: 2001
Τέταρτη έκδοση: 2014 
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Τιμή Έκδοσης € 16,50

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (Μέρος A’)

Το βασικό κείμενο του συγκεκριμένου βιβλίου αποτελείται από μία σειρά επιστολών, οι οποίες υπαγορεύθηκαν νοερώς από τους Διδασκάλους της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας σε έναν υποψήφιο Μαθητή τους.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν της η Ιεραρχία του Φωτός την σύγχυση που έχει δημιουργήσει σήμερα σε πολύ κόσμο ο λαβύρινθος των πολύπλοκων θεωρητικών δοξασιών της μεταφυσικής γνώσεως, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων λαθών που έχουν γραφεί σε διάφορα βιβλία, προσπάθησαν μέσω των επιστολών που υπαγορεύουν να απλοποιήσουν τις διδασκαλίες του Εσωτερισμού, χωρίς όμως να χαθεί η ουσία και το βάθος του νοήματός τους.
Οι εμπνευστές αυτών των επιστολών αποβλέπουν να δείξουν στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη την ουσία του Εσωτερισμού που θα τον οδηγήσει στην αυτογνωσία, δηλαδή στην συνειδητοποίηση της ψυχής και του πνεύματός του.
Οι επιστολές θα τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του ως προς την επαφή του με το Θείον και, συνεπώς, στην αλλαγή της κοσμοθέασης που έχει, οδηγώντας τον στην κατανόηση της πραγματικής Ζωής που διέπει ολόκληρο το Σύμπαν.
Όμως, οι ίδιοι οι Διδάσκαλοι, τονίζουν ότι τίποτε απ’ όλα τα προηγούμενα δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρχει πριν, και πρώτα από όλα, καλή θέληση, αγνή καρδιά και επάνω από όλα ευτυχία.
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Το πρώτο βιβλίο από τις Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας περιέχει ουσιώδεις πληροφορίες για τη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα και τις προϋποθέσεις που η ίδια η Αδελφότητα θέτει, έτσι ώστε ο ειλικρινής αναζητητής να μπορέσει να έρθει σε επαφή μαζί της.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ROGER DE PINS
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Χ.
Περί των Διδασκάλων της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας (μέρος πρώτο)
Ο σκοπός του Εσωτερισμού
Εσωτερικές Εταιρείες και Μυητικά Τάγματα
Η διάρθρωση ενός Μυητικού Τάγματος
Περί της Μυήσεως
Συνέπειες της Μυήσεως
Ομαδική Εργασία
Περί των Διδασκάλων (μέρος δεύτερο)
Ζώντας την Καθημερινότητα
Εκτιμήσεις της Ιεραρχίας για τις Εσωτερικές Ομάδες
Διάκριση και Μαθητεία
Περί της Γνώσεως του Εαυτού
Το πρόβλημα του Κακού
Λανθασμένες Προσδοκίες
Λανθασμένες και σωστές ασκήσεις
Η δύναμη της Προσευχής
Η Μεγάλη Λευκή Αδελφότης
Η έννοια του Κάρμα
Το Μονοπάτι (η Ατραπός) του Εσωτερισμού
ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΧΗΜΑΤΑ
Σχήμα της δράσεως της ψυχής του κόσμου
Πίνακας των αόρατων κόσμων και σωμάτων του ανθρώπου
Ο κεκαλυμμένος διδάσκαλος


Πρώτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Περί των Διδασκάλων της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας

«…Συνεπώς, το πρόβλημα για τον πολύ κόσμο είναι να πάψει να αντιμετωπίζει τους Διδασκάλους ως απροσπέλαστα όντα και να προσπαθήσει να αποκαταστήσει μία υγιή επικοινωνία μαζί τους. Γι´ αυτό και θα σας δώσω ορισμένους απλούς κανόνες που μπορούν να σας φέρουν σε επαφή μαζί τους.
…Ο πρώτος κανόνας μας υπενθυμίζει ότι οι Διδάσκαλοι δρουν για το καλό του συνόλου των ανθρώπων και όχι για το καλό του ενός ατόμου. Εάν λοιπόν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί τους, εξετάστε βαθιά τον εαυτό σας εάν έχει τα ανάλογα κίνητρα.
…Ο δεύτερος κανόνας αναφέρει ότι, εάν ζητήσετε από αυτούς μία λύση των προσωπικών σας προβλημάτων θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημά σας δημιουργείται από τη δική σας στάση απέναντι στη ζωή ή εάν βρίσκεται έξω από τις δυνάμεις και τις δυνατότητές σας….».

 


Δεύτερη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Ο σκοπός του Εσωτερισμού

«… Στον Εσωτερισμό υπάρχουν, θεωρητικά τουλάχιστον, πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην Αλήθεια. Πρακτικά όμως υπάρχει μόνον ένα: Το μονοπάτι της εμπειρικής γνώσεως.
Ο ορισμός για την εμπειρική γνώση μπορεί να διατυπωθεί ως η συνεχής μελέτη και παρατήρηση των αντιδράσεων του εαυτού μας, καθώς και η ανακάλυψη των αιτίων αυτών των αντιδράσεων.
Αυτή η διεργασία, από ένα σημείο και ύστερα, συμβαίνει αυτόματα ανά πάσα στιγμή όσο και εάν αυτό ακούγεται ακατόρθωτο. Η συνεχής αυτοπαρατήρηση οδηγεί σε συμπεράσματα που γίνονται εφαρμόσιμα και σε άλλα άτομα. Εναρμονίζει την συνειδητότητα του ανθρώπου με δυνάμεις που γίνονται αντιληπτές, όχι αμέσως από την αρχή αλλά σταδιακά…».

 


Τρίτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κόμη του Αγίου Γερμανού:
Εσωτερικές Σχολές και Μυητικά Τάγματα

«… Σκοπός, λοιπόν, μίας εσωτερικής σχολής που είναι άμεσα και όχι έμμεσα συνδεδεμένη με την Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα είναι:
1ον) Να επιλέξει τα μέλη της έχοντας ως κριτήριο τον χαρακτήρα που εκδηλώνουν στην καθημερινότητά τους, καθώς και την εξέλιξή τους στους αόρατους (εσωτερικούς) κόσμους, μελετώντας τα υποψήφια μέλη μέσα από τα Ακασικά αρχεία, αλλά και μέσα από την εσωτερική ερμηνεία του ωροσκοπίου τους.
2ον) Να αφυπνίσει τα μέλη που δέχτηκε υποδεικνύοντας τους, σταδιακά, το επίπεδο που βρίσκονται στην πραγματικότητα και όχι εκείνο που οι ίδιοι νομίζουν ή φαντάζονται ότι βρίσκονται.
3ον) Να καταδείξει στα μέλη της ποιος είναι ο αληθινός τους εαυτός και τι σχέση έχει αυτός ο εαυτός με τους ανώτερους κόσμους.
4ον) Να φέρει τα μέλη της, σταδιακά, σε απ´ ευθείας επαφή με τους Διδασκάλους της Σοφίας είτε με Ιεραρχίες άλλων Φωτεινών Όντων.
5ον) Να αφήσει ελεύθερα τα μέλη της να αποφασίσουν από μόνα τους στο εάν θα βοηθήσουν το έργο των Διδασκάλων ή όχι.
6ον) Εάν αποφασίσουν να βοηθήσουν τους Διδασκάλους, τότε, να προετοιμαστούν να διαδώσουν το έργο τους στον κόσμο…».

 


Τέταρτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κόμη του Αγίου Γερμανού:
Η διάρθρωση μίας Μυητικής Σχολής

 


Πέμπτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κόμη του Αγίου Γερμανού:
Περί της Μυήσεως

 


Έκτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κόμη του Αγίου Γερμανού:
Καρμικές συνέπειες της Μυήσεως

«… Συνεπώς, μετά την απονομή μίας αυθεντικής Μυήσεως το ανθρώπινο Πνεύμα αναγκάζει τον κατώτερο εαυτό «να τρέξει» περισσότερο. Αυτό συνεπάγεται αναγκαστικά ψυχική κόπωση την οποία, όμως, ο κατώτερος εαυτός την εκλαμβάνει ως φθορά. Βέβαια, οφείλω να τονίσω ότι στην πραγματικότητα δεν «τρέχει» ο κατώτερος εαυτός αλλά τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία προς αυτόν. Αυτό συμβαίνει λόγω της ενεργοποιήσεως του Καρμικού Νόμου που τείνει να απελευθερώσει τον Μυημένο από διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις, τα οποία εμποδίζουν την πορεία του προς το Φως».
«… Η πραγματική δοκιμασία, το τονίζω, είναι η ίδια η ζωή. Αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος άνθρωπος είναι ότι η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό, είναι θείο δώρο και, δυστυχώς, στην πραγματικότητα η πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει να ζει. Όταν μάθει κάποιος να ζει πραγματικά και όχι όπως ζούμε συνήθως, τότε, γίνεται ένα από τα ευτυχέστερα όντα στο Σύμπαν και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να του στερήσει αυτή την ευτυχία».

 


Έβδομη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κόμη του Αγίου Γερμανού:
Ομαδική εργασία

 


Όγδοη επιστολή, από το Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Περί των Διδασκάλων – μέρος Β΄ (Οι Διδάσκαλοι και οι Ακτίνες)

 


Ένατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Τζβαλ Κουλ (Θιβετιανό):
Ζώντας την καθημερινότητα

«… Συνοπτικά, θα έλεγα ότι πρέπει να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας προς τον Ουρανό με διαλογισμό, με προσευχή, με οραματισμό ή όπως αλλιώς έχουμε μάθει, και στη συνέχεια να μένουμε εντελώς παθητικοί περιμένοντας την εκπλήρωσή τους. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το εάν αυτές οι επιθυμίες είναι αληθινές, δηλαδή εάν πηγάζουν μέσα από τον εσωτερικό μας εαυτό και δεν θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το ξεχωριστό από εμάς. Πρέπει πάντοτε να φανταζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο θα δρούσαμε μέσα στο περιβάλλον μας εκπληρώνοντας τις, καθώς και ποιον αντίκτυπο θα είχαν οι συγκεκριμένες επιθυμίες στον περίγυρό μας. Επίσης, καλό θα είναι να διαλογιστούμε κατά πόσον εμείς οι ίδιοι είμαστε έτοιμοι για την εκπλήρωσή τους…».

 


Δέκατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Εκτιμήσεις της Ιεραρχίας για τις Εσωτερικές Σχολές

«…Υπάρχει σε ένα σημείο του ηλιακού μας συστήματος ένας «τόπος», τον οποίο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με ανθρώπινες λέξεις, ένας τόπος αρκετά συγκεκριμένος, ακόμη και για τον μέσο άνθρωπο. Ο τόπος αυτός ονομάστηκε από τους Μύστες μας Σαμπάλα και είχε ταυτιστεί – σύμφωνα με την αρχαία παράδοση – με ένα πολύ ιερό μέρος όπου ήταν χτισμένη μία πανάρχαια πόλη στην οποία κατοικούσαν οι Μύστες του Φωτός. Η Εσωτερική Παράδοση της Δύσεως, με την σειρά της, αναφέρει μία Αγία Πόλη που βρισκόταν κάτω από το έδαφος και είχε το όνομα Αγκάρθα. Παρ´ όλα αυτά γνωρίζετε ότι οι πραγματικοί Μύστες δεν χρειάζεται να φέρουν ορατό σώμα και συνεπώς, δεν τους χρειάζεται μία τέτοια πόλη…».

 


Ενδέκατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Ιλαρίωνα:
Διάκριση και Μαθητεία

«… Μετά από όλα τα προηγούμενα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για τους πραγματικούς Μαθητές της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας υπάρχει μόνον ένας δρόμος: Ο δρόμος της αποδοχής των ελαττωμάτων τους χωρίς ενοχές. Τα ελαττώματά μας δεν υπάρχουν έξω από εμάς, δεν αποτελούν κάποιον εξωτερικό εχθρό αλλά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εαυτού μας. Εάν δεν αποδεχτούμε τον εαυτό μας έτσι ακριβώς όπως είναι, τη στιγμή που σας δίνονται αυτές οι γραμμές, τότε δεν τον αγαπάμε αλλά του εναντιωνόμαστε. Σκοπός είναι να αποδεχτούμε χωρίς ενοχές τις αρνητικές πλευρές του εαυτού μας αντί να τις κρύβουμε από τους άλλους, ιδιαίτερα από τον ίδιο μας τον εαυτό, και να προσπαθήσουμε να τον βελτιώσουμε».

 


Δωδέκατη επιστολή, από τους Διδασκάλους Ιησού και Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Περί της Γνώσεως του Εαυτού

«… Υπάρχει μία διαδικασία κατά την οποία ο Ανώτερος Εαυτός αναλαμβάνει την καθοδήγηση του κατώτερου. Αυτό γίνεται μόνον όταν επιτρέψουμε να εκδηλωθεί πραγματικά ο Ανώτερος Εαυτός μας. Για να εκκινήσει μία τέτοια διαδικασία, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μελετήσουμε τον τρόπο που εκφραζόμαστε και εκδηλωνόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Αναρωτηθήκατε ποτέ εάν αυτές οι εκδηλώσεις είναι ξεκάθαρα δικές σας ή εάν είναι επηρεασμένες από το περιβάλλον σας;
Σκεφτήκατε ποτέ ότι η ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων είναι προσαρμοσμένη σε ορισμένου είδους πρότυπα που τα ακολουθούν είτε τους αρέσει είτε όχι, επειδή φοβούνται την κριτική των πολλών; Ιδού η απόδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καν ο κατώτερος εαυτός τους αλλά προσπαθούν να μιμηθούν κάτι άλλο, πέρα και έξω από αυτούς
…».

 


Δέκατη τρίτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Το πρόβλημα του Κακού

«… Για την Ιεραρχία του Φωτός δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν συνείδηση του καλού και του κακού και να μην ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες, δηλαδή στην κατηγορία του καλού ή στην κατηγορία του κακού.
Γι’ αυτό και εκείνοι που δρουν συνειδητά επιλέγοντας μία το καλό και μία το κακό, ανήκουν στην κατηγορία του κακού και όχι σε κάποια ενδιάμεση κατάσταση όπως θα φανταζόταν κάποιος.
Επίσης, υπάρχει το λεγόμενο ασυνείδητο κακό από το οποίο υποφέρει σχεδόν ολόκληρη η ανθρωπότητα. Το ασυνείδητο κακό είναι η διεργασία εκείνη η οποία, ενώ δεν γίνεται με πλήρη συνείδηση, εν τούτοις επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα».

 


Δέκατη τέταρτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Λανθασμένες προσδοκίες

«… Ο μόνος, λοιπόν, τρόπος για να αντιληφθούμε εάν θα πραγματοποιηθούν οι προσδοκίες μας είναι να κατανοήσουμε εάν το επίπεδο της συνειδητότητάς μας (της αντιληπτικής μας δυνάμεως) είναι αντίστοιχο με το επίπεδο της προσδοκίας μας και, ιδίως, εάν είμαστε ικανοί και έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην υλοποίησή της».

 


Δέκατη πέμπτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Λανθασμένες και σωστές ασκήσεις

«… Σε γενικές γραμμές μπορείτε να εμπιστευτείτε μία Εσωτερική Σχολή ή ένα Μυητικό Τάγμα όταν:
1) Επικαλείται Θείες Δυνάμεις.
2) Δεν αντιστρατεύεται καμία θρησκεία.
3) Είναι ανεκτική απέναντι σε άλλες εσωτερικές ομάδες.
4) Δεν απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά για την συντήρησή της.
5) Δεν αυξάνει τα χρηματικά ποσά των Μυήσεων ανάλογα με το ύψος του βαθμού στον οποίο μυήστε.
6) Οι επικεφαλής ή οι ηγέτες της είναι άτομα καταξιωμένα στην συνείδηση των μελών.
7) Έχει σκοπό της τη βελτίωση και τη δόμηση του ανθρώπινου χαρακτήρα.
8) Έχει στο ενεργητικό της θετικό έργο.
9) Αντιμετωπίζει επιφυλακτικά τις μεταφυσικές εμπειρίες που διαλαλούν ότι έχουν βιώσει τα μέλη της.
10) Το κυριότερο απ´ όλα: Η συμμετοχή σε αυτή την Εσωτερική Σχολή πρώτα απ´ όλα ικανοποιεί εσάς τους ίδιους».

 


Δέκατη έκτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Η δύναμη της Προσευχής

«… Η προσευχή είναι πάντοτε ευεργετική και τα αποτελέσματά της άμεσα. Υπάρχει όμως ένα σημείο που ο πολύς κόσμος δεν του δίνει σημασία. Όσο πιο απρόσωπη και καθολική είναι η προσευχή τόσο πιο ισχυρή γίνεται, τόσο πιο απτά γίνονται τα αποτελέσματά της και τόσο περισσότερο θετική ενέργεια ακτινοβολεί…».

 


Δέκατη έβδομη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Η έννοια του Καρμικού Νόμου

«… Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια μας αποκαλύπτει ότι ο Νόμος του Κάρμα δεν είναι νόμος που τιμωρεί αλλά νόμος που απελευθερώνει.
Μας δείχνει ακριβώς τι κάναμε καθώς και τι δεν θα θέλανε οι άλλοι να κάνουμε σε αυτούς.
Εάν τα αποτελέσματα του Καρμικού Νόμου μας πιέζουν ή μας πονούν, αυτό συμβαίνει απλώς για να μας καταδείξει (ο Καρμικός Νόμος) ποιος ήταν ο εαυτός μας σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. Επίσης, εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε εάν θα ανταποδώσουμε, δηλαδή εάν θα επαναλάβουμε ή όχι το «κακό» που μας έκανε κάποιος άλλος.
Υπάρχει όμως και η θετική όψη του Καρμικού Νόμου. Αυτή εκφράζεται σε υλικό, ψυχικό και πνευματικό πλούτο. Μην φθονείτε τους άλλους προτού παρατηρήσετε και σκεφτείτε, επειδή τίποτε δεν χαρίζεται σε κανέναν. Απλώς τα κατακτούμε όλα με την προσπάθεια».

 


Δέκατη όγδοη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Δία:
Η Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα

«… Ό,τι θα σας αναφέρω από εδώ και πέρα, αφορά στην δράση της Ιεραρχίας του Φωτός επάνω στην Γη και ιδιαίτερα ως προς το ανθρώπινο γένος. Οι γνωστοί στους περισσότερους από εσάς Διδάσκαλοι Μορύα και Κουτ Χουμί δεν έχουν πλέον εκείνα τα όμορφα μάτια ούτε και τις πλούσιες γενειάδες επειδή από το 1910 και το 1930 αντίστοιχα, έπαψαν να έχουν ορατό σώμα. Ο πρίγκιπας Ρακότζσυ, γνωστότερος ως Κόμης του Αγίου Γερμανού, αν και είναι αλήθεια ότι διατήρησε το ορατό του σώμα επάνω στη γη για περισσότερα από 400 χρόνια, το αποχωρίστηκε περίπου το 1930. Βαθμό στην Ιεραρχία έχουν αλλάξει όλοι οι γνωστοί Διδάσκαλοι όπως ο Ιλαρίων, ο Σέραπις, ο Ενετός, ο Ιησούς και ο Μποντισάτβα Μαϊτρέγυα».

 


Δέκατη ένατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ:
Το Μονοπάτι του Εσωτερισμού

«… Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σας τονίσω είναι ότι το μονοπάτι του Εσωτερισμού δεν είναι ένα βιβλίο ή ένα γραπτό κείμενο αλλά πρόκειται για έναν καθαρά εμπειρικό δρόμο και, συνεπώς, σε ένα τέτοιο δρόμο αναφερόμαστε. Από την εποχή που ανακοινώθηκε ανοικτά η ύπαρξη της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας και για εκατόν δέκα περίπου χρόνια, στις πλατιές μάζες των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τον Εσωτερισμό κυριάρχησε σχεδόν μόνον η θεωρητική γνώση».

 

© Copyright για όλον τον κόσμο
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

2 σκέψεις σχετικά με το “Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας – Βιβλίο 1”

Αφήστε το σχόλιο σας.