Διδάσκαλος Σέραπις

Απόσπασμα Επιστολής του Διδασκάλου Σέραπις μέσα στα βιβλία

serapis

Βιβλίο 5

«… Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι λέξεις δυνάμεως αποτελούν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό συμφώνων και φωνηέντων.
Σκοπός αυτού του συνδυασμού είναι – όταν εκφέρουμε τη λέξη δυνάμεως νοερά ή προφορικά – να πραγματοποιήσει τέτοια δονητική κατάσταση στους αόρατους κόσμους, ώστε να δημιουργηθεί ένας δίαυλος από τον κόσμο στον οποίο ανταποκρίνεται η δόνηση του ήχου που παράγει η λέξη δυνάμεως, προς τον κόσμο που συνειδητοποιούμε άμεσα, τον ορατό κόσμο. Κατά τη δημιουργία αυτού του διαύλου, από τον συγκεκριμένο (αόρατο) κόσμο διαχέεται δύναμη και ενέργεια προς τον άνθρωπο που εκφέρει τη λέξη ή τις λέξεις δυνάμεως, δηλαδή προς εκείνον που αιτείται επαφή με τα όντα ή τις δυνάμεις του συγκεκριμένου αόρατου κόσμου.
…Μέσω του διαύλου που πραγματοποιεί η κάθε λέξη δυνάμεως κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως δύναται να επιτύχει, σταδιακά, ένα προσωπικό ψυχικό και πνευματικό συντονισμό με κάποιον από τους Διδασκάλους της Σοφίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση αυτών των λέξεων είναι η κάθαρση των αοράτων σωμάτων και των ψυχικών κέντρων (Τσάκρα).
…Για το Τσάκρα που εδρεύει στην περιοχή της καρδιάς (το ψυχικό καρδιακό κέντρο) οι λέξεις δυνάμεως που το ενεργοποιούν είναι: Αζίρ Νασερά Λαρές Ζιότς Στα και θα πρέπει να προφέρονται επί 12 συνεχείς φορές».

 

2 σκέψεις σχετικά με το “Διδάσκαλος Σέραπις”

  1. Σεβαστέ Δάσκαλε Σέραπις αυτές οι λέξεις δεν μου λένε τίποτα.Ιισως στα Ελληνικά για να καταλαβαίνουμε?

  2. Οι ασκήσεις του Roger de Pins γίνονται σε μια πολύ αρχαία γλώσσα με σκοπό να μην υποβάλλεται ο νους και ο ασκούμενος να εκπαιδεύεται ανεπηρέαστος στις δονήσεις των αόρατων κόσμων.

Αφήστε το σχόλιο σας.