Άτομα ή καταστάσεις που μας κρατούν δέσμιους από τον δρόμο του Φωτός

 

 

Από την στιγμή που ένα ον ετοιμάζεται να προσχωρήσει στις τάξεις του Φωτός, όπως θα προσχωρήσετε και εσείς εάν βέβαια το θελήσετε, το πρώτο που πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν του είναι το πόσο πράγματι ελεύθερο είναι.

Στην αντίληψη του Σύμπαντος, ένας άνθρωπος που εξελίσσεται μέσα από την ελεύθερη βούληση αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες δεσμεύσεων.

Η πρώτη κατηγορία δεσμεύσεων που παρουσιάζεται στην ζωή του, και που είναι εντελώς φανερή, αφορά στις ευθύνες που ανέλαβε ή, αντίθετα, στις τυχόν κακές επιλογές που έκανε στην παρούσα ενσάρκωσή του.

Η δεύτερη, που τον δεσμεύει και που φαινομενικά δεν έχει επιλογή, αναφέρεται στην χώρα που γεννήθηκε, στην κοινωνική τάξη που ανήκει, καθώς και στην ποιότητα των ψυχών που απαρτίζουν το συγγενικό του περιβάλλον.

Τα τελευταία, όμως, όσο και να μας δεσμεύουν, ουσιαστικά μας επιβλήθηκαν ως αποτελέσματα των επιλογών που κάναμε στις προηγούμενες ενσαρκώσεις μας.

Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση μας ενδιαφέρουν προσωπικές καταστάσεις ή γνωστά μας πρόσωπα που πολύ πιθανόν να μας ασκούν μία αρνητική ψυχολογική επιρροή, είτε αυτό το κάνουν συνειδητά είτε ασυνείδητα και μας γεμίζουν με αρνητικές ενέργειες.

Συνήθως οι αρνητικές ενέργειες εκπέμπονται από άτομα με αρνητική συμπεριφορά.

Εάν τα άτομα αυτά το κάνουν επίτηδες ή ασυνείδητα, δεν θα πρέπει να σας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που πρέπει να σας ενδιαφέρει είναι μόνον το πώς λειτουργεί το Σύμπαν και οι Νόμοι του, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσετε να ελευθερωθείτε.

Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα τέτοιου είδους, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια πρακτική και δραστική λύση, την οποία όμως την οφείλουμε στις ανώτερες Φωτεινές Ιεραρχίες των οποίων εγώ είμαι ένας απλός Μαθητής.

Πρόκειται για μια πολύ απλή αλλά εξαιρετικά σοβαρή άσκηση την οποία θα πραγματοποιήσετε τον επόμενο μήνα με ανώτατο όριο τις τρεις φορές.

Κανονικά ο Διδάσκαλος Μίλτων θα σας παρουσιάσει με μία ιεραρχική σειρά πρόσωπα και καταστάσεις που σας κρατούν δέσμιο από τον δρόμο του Φωτός.

Είναι, όμως, πολύ σημαντικό πριν από όλη αυτή τη διαδικασία να έχετε προετοιμαστεί ψυχολογικά και σε βάθος, γιατί υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένος Διδάσκαλος να σας εμφανίσει ως εμπόδιο κάποιο πρόσωπο ή κάποια κατάσταση με τα οποία εσείς να είστε συναισθηματικά δεμένοι και, συνεπώς, απροετοίμαστοι για να αποδεσμευτείτε από αυτά.

Αυτό, όμως, ουδόλως ενδιαφέρει κάποιον Μύστη που παρατηρεί και μελετά αντικειμενικά τέτοιου είδους καταστάσεις, επειδή ο τελευταίος γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Καρμικός Νόμος είναι ένας απρόσωπος νόμος, όπως ο νόμος της βαρύτητας, και δεν γνωρίζει από συναισθηματικές δεσμεύσεις αλλά μόνον το εάν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις αποτελούν εμπόδιο στην εξέλιξη και την πρόοδό του.

Εφόσον ο Καρμικός Νόμος έχει θεσπιστεί από το Ύπατο Ον με σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία κάθε φορά που διαταράσσεται η εξέλιξη και η πρόοδος σε ολόκληρο το Σύμπαν, θα πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτείτε το εάν παραμένετε σύννομοι με το να επιτρέπετε, εσείς οι ίδιοι, σε πρόσωπα και καταστάσεις να εμποδίζουν τη δική σας εξέλιξη και πρόοδο και να αναρωτηθείτε, παρατηρώντας την όλη αυτή διαδικασία από μία πολύ ανώτερη σκοπιά, αν με το να επιτρέπετε να εμποδίζουν την δική σας πρόοδο και εξέλιξή, μην τυχόν και εμποδίζετε, χωρίς να το συνειδητοποιείτε, την πρόοδο και την εξέλιξη του ίδιου του Σύμπαντος.

(Ακολουθεί η άσκηση στο βιβλίο με τον Διδάσκαλο Μίλτωνα)

Ο Διδάσκαλος ΚΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

 

Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Εκδόσεις «Ψυχή του Κόσμου»
www.rogerdepins.gr

Βιβλίο 6ο