Τα Οφέλη και οι Ανταμοιβές της Διαμαντένιας Σούτρας

Τα Οφέλη και οι Ανταμοιβές της Διαμαντένιας Σούτρας

«Μαθητή μου Σουμπούτι, είπε ο Βούδας, αν ενάρετοι άντρες και γυναίκες θα θυσιάζουν το πρωί τόσα σώματά τους, όσοι είναι οι κόκκοι της άμμου του ποταμού Γάγγη, και αν πάλι κατά το μεσημέρι, θυσιάζουν τόσα σώματά τους, όσοι είναι οι κόκκοι της άμμου του ποταμού Γάγγη, και πάλι, αν το βράδυ θυσιάζουν τόσα σώματά τους, όσοι είναι οι κόκκοι της άμμου του ποταμού Γάγγη, και συνεχίσουν αυτές τις θυσίες επί εκατοντάδες χιλιάδες και μυριάδες αιωνιότητες και αν, παράλληλα, υπάρχουν άλλοι που, ακούγοντας αυτήν τη Σούτρα τη δεχτούν και την πιστέψουν, με την καρδιά τους, η αρετή που θα συσσωρεύσουν οι τελευταίοι θα είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που θα συγκεντρώσουν με τις θυσίες τους οι πρώτοι. Πόσο μεγαλύτερη, επομένως, θα είναι η αρετή, που θα αποκτήσουν εκείνοι που θα την αντιγράψουν, θα την διατηρήσουν, θα την εκμάθουν, θα την απαγγέλλουν και θα την διδάξουν στους άλλους!

»Αν, λοιπόν, στο απώτερο μέλλον, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα διατηρήσουν και θα απαγγέλλουν και θα κατανοήσουν αυτήν τη Σούτρα, η αρετή που θα κατακτήσουν από αυτή τους την πράξη, θα είναι ανυπολόγιστη και θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη, από εκείνη που επέτυχα εγώ υπηρετώντας όλους τους Βούδες.

»Σουμπούτι, αν θα υπάρξουν στο απώτερο μέλλον αγαθοί άντρες και γυναίκες που θα διατηρήσουν, θα απαγγέλλουν και θα κατανοήσουν αυτήν τη Σούτρα, οι αρετές που θα κατακτήσουν εξαιτίας της θα είναι τόσες που είναι αδύνατο να τις απαριθμήσω λεπτομερώς. Αν το έκανα, αυτοί που θα με άκουγαν θα έχαναν το μυαλό τους, θα έπεφταν σε μεγάλες αμφιβολίες και καθόλου δεν θα πίστευαν πόσο πέρα από οποιαδήποτε διανοητική σύλληψη είναι η σημασία αυτής της Σούτρας και, επίσης, πόσο πέρα από οποιαδήποτε διανοητική σύλληψη είναι τα οφέλη και οι ανταμοιβές της».

Η Σούτρα της Καρδιάς, της Υπερβατικής Σοφίας και Η Διαμαντένια Σούτρα
Εκδόσεις «Ψυχή του Κόσμου»