Προσευχή του Roger de Pins

Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο που έχετε στα χέρια σας θα αποτελέσει ένα σοβαρό βοήθημα για εκείνον τον σπουδαστή του Εσωτερισμού που επιθυμεί να προχωρήσει στο μονοπάτι του Φωτός, ακολουθώντας τον δρόμο που οριοθέτησε η Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα για τη σύγχρονη εποχή.

Επειδή οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Φως είναι στις ημέρες μας εγκλωβισμένοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα Φωτεινά Όντα της πολύ Υψηλής εκείνης Ιεραρχίας του Φωτός που διευθετούν τον Καρμικό Νόμο, οι Κύριοι του Κάρμα, έλαβαν την εντολή να επισπεύσουν την δράση του ώστε να επέλθει με μεγαλύτερη ταχύτητα η απαιτούμενη ισορροπία και να απονεμηθεί η ανάλογη δικαιοσύνη.

Τελικός σκοπός όλων αυτών είναι να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη ψυχική και πνευματική ανάταση στους ανθρώπους που θα επιθυμήσουν την πορεία τους προς το Φως και οι οποίοι ήσαν, είναι και θα είναι, πάντοτε ένας πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της ανθρωπότητας.

Αυτό, λοιπόν, που έχουν άμεση ανάγκη τα Θεία Όντα είναι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μορφή θετικής ενέργειας που εκπέμπει η ανθρωπότητα σήμερα.

Όμως, η υπάρχουσα θετική ενέργεια που εκπέμπεται εκ μέρους ενός ελάχιστου αριθμού ανθρώπων, σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της ανθρωπότητας, είναι πολύ λίγη για τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου έργου που έχουν αναλάβει.

Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι να βοηθήσουμε κι εμείς οι ίδιοι ώστε να προσφέρουμε την απαιτούμενη θετική ενέργεια σε όλα εκείνα τα Φωτεινά Θεία Όντα που επιθυμούν να βοηθήσουν στην πρόοδο και την εξέλιξη της ανθρωπότητας, αλλά που η ίδια η συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας δεν το επιθυμεί καθόλου.

Μπορούμε, λοιπόν, να προσευχηθούμε ως εξής:

Είθε το Απόλυτο Ον και οι Ιεραρχίες του Φωτός να προστατέψουν και να βοηθήσουν όλα εκείνα τα Φωτεινά και Θεία Όντα που επιθυμούν να ανυψώσουν πνευματικά την ανθρωπότητα ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο τους.

Εκ πρώτης όψεως, η συγκεκριμένη προσευχή μοιάζει να μην είναι απαραίτητη για τη δράση των Θείων Όντων.

Θα μπορούσε κάποιος να φέρει την αντίρρηση ότι τα Μεγάλα και Φωτεινά Όντα έχουν τόσο μεγάλη δύναμη σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο, ώστε δεν έχουν καμία ανάγκη να περιμένουν από την δυναμική μερικών ανθρώπων για να ενεργοποιηθούν.

Στο σημείο αυτό γίνεται ένα σοβαρό λάθος, επειδή, εάν η ανθρωπότητα δείξει ότι δεν έχει την απαιτούμενη θέληση για τη αρωγή των συγκεκριμένων Θείων Όντων ή, γενικότερα, για τη αρωγή του ίδιου του Θεού στα προβλήματά της, τότε όλα τα Φωτεινά Όντα – συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου του Υπάτου Όντος – δεν θα ανταποκριθούν, επειδή το σύστημα εξελίξεως της ανθρωπότητας βασίζεται στην ελεύθερη βούληση.

Το τελευταίο σημαίνει ότι πρέπει οι ενσαρκωμένοι άνθρωποι να επικαλεστούν την βοήθεια και την συνδρομή των Φωτεινών Όντων ώστε εκείνα να ανταποκριθούν, επειδή, χωρίς την επίκληση των ενσαρκωμένων ανθρώπων, είναι υποχρεωμένα (τα Φωτεινά Όντα) να παραμείνουν αδρανή, σεβόμενα τη θέληση των ανθρώπων που δεν επιθυμούν να λάβουν βοήθεια.

Συνεπώς, το να περιμένει κανείς να βοηθηθεί από τον ίδιο τον Θεό χωρίς να κάνει τίποτε, χωρίς να κάνει μια απλή προσευχή και χωρίς να ενισχύσει την προσευχή ή τον διαλογισμό του με την ψυχική του ενέργεια, δεν θα λάβει καμία ανταπόκριση, ακριβώς επειδή δεν ενεργοποιεί την ελεύθερη βούλησή του.

Η συγκεκριμένη προσευχή, από τη στιγμή που θα είναι ειλικρινής, θα δημιουργήσει από μόνη της ένα Φωτεινό Εγρηγορός, το οποίο θα το συνδράμουν και Όντα από άλλες Φωτεινές Ιεραρχίες.

Σκοπός, όμως, είναι να δείξει η ίδια η ανθρωπότητα ότι επιθυμεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτός είναι και ο λόγος που, για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Φωτεινό Εγρηγορός, απαιτείται, πριν από οτιδήποτε άλλο, η δική μας (η ανθρώπινη) θέληση και επιθυμία για την ανύψωση και την ένωση της συνειδητότητας ολόκληρης της ανθρωπότητας με το Θείον.

Μόνο υπό αυτή την προοπτική πρόκειται να δράσουν οι Φωτεινές Ιεραρχίες και να βοηθήσουν στη δημιουργία του συγκεκριμένου Φωτεινού Εγρηγορότος το οποίο, εάν πράγματι ενεργοποιηθεί στον βαθμό που πρέπει, θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα συγκεκριμένα Θεία Όντα που επιθυμούν να συνδράμουν την ανθρωπότητα έτσι, ώστε να μπορέσουν να ενεργήσουν και να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

 

Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Βιβλίο 6ο

Book6