ΟI ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ Ο ROGER DE PINS

Το βασικό κείμενο των βιβλίων “Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας” αποτελείται από μία σειρά επιστολών, οι οποίες υπαγορεύτηκαν νοερώς από τους Διδασκάλους της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας σε έναν υποψήφιο Μαθητή τους.

Η Ιεραρχία του Φωτός λαμβάνοντας υπ’ όψιν της την σύγχυση που έχει δημιουργήσει σήμερα σε πολύ κόσμο ο λαβύρινθος των πολύπλοκων θεωρητικών δοξασιών της μεταφυσικής γνώσεως, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων λαθών που έχουν γραφεί σε διάφορα βιβλία, προσπάθησαν μέσω των επιστολών που υπαγορεύουν, να απλοποιήσουν τις διδασκαλίες του Εσωτερισμού, χωρίς όμως να χαθεί η ουσία και το βάθος του νοήματος τους.

Αποβλέπουν λοιπόν να δείξουν στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη την ουσία του Εσωτερισμού που θα τον οδηγήσει στην αυτογνωσία, δηλαδή στη συνειδητοποίηση της ψυχής και του πνεύματος του και θα τον βοηθήσουν στην προσπάθεια του ως προς την επαφή του με το Θείον.

Στη συνέχεια, ο λήπτης και καταγραφέας των επιστολών, που παρουσιάστηκε στο κοινό με το ψευδώνυμο Roger de Pins, δημιούργησε μια μικρή ομάδα από άτομα καλής θελήσεως, έχοντας λάβει τη σύσταση από τους Διδασκάλους της Σοφίας να μεταβιβάσει σε αυτή την ομάδα όλη τη γνώση που θα λάμβανε.

Σημαντικό μέρος των διδασκαλιών που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα δημοσιεύονται, και θα εξακολουθήσουν να δημοσιεύονται και στους επόμενους τόμους της σειράς “Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας”.
Σήμερα, οι ομάδες που εκπαιδεύει ο Roger de Pins, εκτός των διδασκαλιών, λαμβάνουν και ασκήσεις που έχουν στόχο την ανάπτυξη των ψυχικών κέντρων (τσάκρας) και των αόρατων σωμάτων (φορέων ή οχημάτων της συνειδητότητας του ανθρώπου), έτσι ώστε σε κάποια δεδομένη στιγμή τα μέλη τους να γίνουν ικανά να υπηρετήσουν τη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα.

 

Αφήστε το σχόλιο σας.