Ο Αιγυπτιακός Ναός

Ο Ναός αποτελείτο από τρία τμήματα τα οποία, συνήθως, περιβάλλονταν από τείχη.

1ον) Οι κήποι μαζί με τους πυλώνες της εισόδου αντιστοιχούσαν στο φυσικό (τον ορατό) κόσμο και στην αμύητη κοινωνία.

2ον) Η υπόστυλος αίθουσα (πρόκειται για την αίθουσα, η οροφή της οποίας στηρίζεται επί στύλων) η οποία αντιστοιχεί στον Αστρικό κόσμο και στους Δοκίμους (τους υποψήφιους προς Μύηση) των Μυστηρίων.

3ον) Το Ιερό και τα γύρω από αυτό κτίσματα, που αντιστοιχούν στον Ουρανό (στο Θείο κόσμο) και τους Μυημένους.

Παρ´ όλο που τα στοιχεία που εκθέτουμε είναι πολύ συνοπτικά, κρίνουμε απαραίτητο να αναλυθούν ορισμένα από αυτά με αρκετές λεπτομέρειες και να υπογραμμίσουμε από τώρα την κρύπτη που εκτεινόταν κάτω από το Ναό, όπου ελάμβανε χώρα το μεγαλύτερο μέρος των μυητικών τελετών.

Θα αντιληφθούμε πολύ καλά το θέμα της κρύπτης στο σχήμα που αναπαριστά την οριζόντια τομή του Ναού.

 

PAPUS
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ
εκδόσεις “ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”

EXOFYLLO1