Μάχατσόχαν Μορύα (Διδάσκαλος Μορύα)

Αποσπάσματα Επιστολών του Μάχατσόχαν Μορύα (Διδασκάλου Μορύα) μέσα στα βιβλία

morya

Βιβλίο 4

  • Ο (Ηλιακός) Λόγος δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των φορέων (σωμάτων) του Ιησού

«… Στην συνέχεια θα εξετάσουμε το Νιρβανικό επίπεδο, εκεί που εδράζει το καθαρό Πνεύμα ή Άτμαν στα Σανσκριτικά. Όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει σε αυτό το επίπεδο δεν υφίστανται μορφές…
… Μέσα σε έναν άπειρο (από άποψη μεγέθους) και άμορφο χώρο, που είναι «σκοτεινός», υπάρχουν μεγάλες σφαίρες που ακτινοβολούν ένα εκτυφλωτικό λευκό Φως. Κάθε σφαίρα έχει διαφορετικό μέγεθος αλλά η μικρότερη – εάν υποθέσουμε ότι μία συνειδητότητα στο Νιρβανικό κόσμο μπορεί να έχει μορφή και, συνεπώς, να είναι μετρήσιμη – έχει αναλογικά μία διάμετρο 12 χιλιομέτρων, ενώ η μεγαλύτερη έχει ασύλληπτες διαστάσεις για τα ανθρώπινα μέτρα. Κάθε σφαίρα περικλείει μέσα της μία εξαιρετικά εξελιγμένη συνειδητότητα ενώ επικοινωνεί με τις υπόλοιπες σφαίρες ή, για να ακριβολογώ, με τις υπόλοιπες συνειδητότητες που φέρουν μέσα τους οι σφαίρες, με έναν ιδιαίτερο τρόπο».


Βιβλίο 5

  • Ορισμένες βασικές έννοιες για την επίτευξη της Μαθητείας
        Οι σκεπτομορφές και η δημιουργία των στοιχειακών οντοτήτων

«… Στον Αιθερικό και στον Αστρικό κόσμο της γης ζουν και εξελίσσονται πολλές οντότητες, αλλά για το θέμα που μας απασχολεί, δηλαδή για τη Μαθητεία στην Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα, θα ασχοληθούμε κυρίως με ένα συγκεκριμένο είδος:
Πρόκειται για τις οντότητες εκείνες που δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος με τη σκέψη και τα αισθήματά του
».

 

Στάδιο πρώτο: Ο Ιδεολόγος
«… Ιδεολόγος είναι εκείνος ο ανθρωπιστής που με τις ιδέες και τη συμπεριφορά του μπορεί να έλξει την προσοχή των Διδασκάλων της Σοφίας και, ανάλογα με τον χαρακτήρα που έχει δομήσει, να περάσει στο επόμενο στάδιο».


Στάδιο δεύτερο: Μαθητής υπό δοκιμασία
«…Το πρώτο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σήμερα σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι το στοιχείο της ευσέβειας….Πράγματι, στον σημερινό «πολιτισμένο» κόσμο το να εκφράζει κάποιος την ευσέβειά του θεωρείται μάλλον σημείο αδυναμίας και κάτι το παρωχημένο…
…Το δεύτερο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι το στοιχείο της λογικής……
…Το τρίτο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι εκείνο της σταθερότητας των σκέψεων και των συναισθημάτων του….
…Το τέταρτο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι αυτό της διακρίσεως. Στη σημερινή εποχή η διάκριση είναι περισσότερο απαραίτητη από κάθε προηγούμενη εποχή».

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας.