Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας – Βιβλίο 5

book5

 

 

 

 

ISBN: 978-960-99992-0-5  
Πρώτη έκδοση: 2011
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Τιμή Έκδοσης € 16,00

 

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (Μέρος Β’)

Το πέμπτο βιβλίο από τις Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας αναφέρεται στους τρόπους που επιτυγχάνεται η Μαθητεία στη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα τη σύγχρονη εποχή και στα ουσιαστικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας υποψήφιος Μαθητής σήμερα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ROGER DE PINS
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΑ ΕΓΡΗΓΟΡΟΤΑ
ΟΙ ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
-Κάθαρση των αόρατων σωμάτων και ψυχικών κέντρων
-Ενεργοποίηση των ψυχικών κέντρων (Τσάκρα)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΥΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Στάδιο πρώτο: Ο Ιδεολόγος
Στάδιο δεύτερο: Μαθητής υπό δοκιμασία
Στάδιο τρίτο: Αποδεκτός ή Κανονικός Μαθητής
Στάδιο τέταρτο: Υιοθετημένος Μαθητής ή Υιός του Διδασκάλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Οι Βαθμοί της Ιεραρχίας
Η Πρώτη Μεγάλη Μύηση στην Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα
Περιγραφή μιας σύγχρονης Μυήσεως της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας στον Πρώτο Βαθμό
ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΧΗΜΑΤΑ
Σχήμα της δράσεως της ψυχής του κόσμου
Πίνακας των αοράτων κόσμων και σωμάτων του ανθρώπου
Η Αστρική σφραγίδα του Τάγματος του Διδασκάλου Σαιντ Ζερμαίν
Ο Κεκαλυμμένος Διδάσκαλος


Πρόλογος του Ροζέρ ντε Πεν:

    «… Κάθε άνθρωπος που πιστεύει στο Φως και επιθυμεί την πραγματική πρόοδο και εξέλιξη της ανθρωπότητας, είναι δυνατόν, μέσα από τα βάθη της καρδιάς του, να προσευχηθεί και να αιτηθεί από την Ιεραρχία του Φωτός ή από το Ύπατο Ον να δημιουργηθεί ένας συνασπισμός από ανθρώπους που πιστεύουν πραγματικά στο Φως.
Να δημιουργηθεί ένας συνασπισμός από ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να επιδείξουν τις γνώσεις τους ή να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους λαμβάνοντας ηγετικές θέσεις σε κάποια εσωτερική αδελφότητα, αλλά μοναδικό τους ενδιαφέρον να είναι η υλοποίηση ενός έργου για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και του πλανήτη, μίας ανθρωπότητας της οποίας η πλειοψηφία πάσχει από απέραντη δυστυχία.
Μίας ανθρωπότητας της οποίας το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται στα όρια της πείνας και πεθαίνει από αλλεπάλληλες ασθένειες, ενώ το μικρότερο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να παραμένει εξίσου δυστυχισμένο κρύβοντας τη δυστυχία του κάτω από την επίδειξη υλικού πλούτου.
    Να δημιουργηθεί ένας συνασπισμός ανθρώπων που πιστεύει πραγματικά στο Φως και για το λόγο αυτό να επιθυμεί όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν στην ασφάλεια, στη γαλήνη και να γίνουν ευτυχισμένοι.
Αυτό είναι και το βασικό όραμα που λείπει από την ανθρωπότητα σήμερα».

 


Πρώτη επιστολή, από τον Μάχατσόχαν Μορύα:
Ορισμένες βασικές έννοιες για την επίτευξη της Μαθητείας
Οι σκεπτομορφές και η δημιουργία των στοιχειακών οντοτήτων

«… Στον Αιθερικό και στον Αστρικό κόσμο της γης ζουν και εξελίσσονται πολλές οντότητες, αλλά για το θέμα που μας απασχολεί, δηλαδή για τη Μαθητεία στην Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα, θα ασχοληθούμε κυρίως με ένα συγκεκριμένο είδος:
Πρόκειται για τις οντότητες εκείνες που δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος με τη σκέψη και τα αισθήματά του
».

 


Δεύτερη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Μίλτων:
Τα Εγρηγορότα

«…Τα τρισεκατομμύρια των σκεπτομορφών και των στοιχειακών οντοτήτων που δημιουργεί η ανθρωπότητα σήμερα μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
…Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι πως από ένα χρονικό διάστημα – το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα και την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα στοιχειακό ον – και έπειτα, τα στοιχειακά αρχίζουν να συνενώνονται.
Η συνένωση αυτή μπορεί να γίνει μόνο με τα στοιχειακά που ανήκουν στο ίδιο είδος. Για παράδειγμα, μετά την πάροδο πολλών ετών θα μπορούσαν να συνενωθούν όλα εκείνα τα στοιχειακά που θα ήταν παρεμφερούς ποιότητας και δονήσεως με εκείνα που θα δημιουργούσε ένας άνθρωπος που θα αγαπούσε ή να συνενωθούν όλα εκείνα τα στοιχειακά που θα ήταν παρεμφερούς ποιότητας και δονήσεως που θα δημιουργούσε ένας άνθρωπος που θα μισούσε.

Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχειακά όντα που εκπέμπουν μία παρόμοια δόνηση και φέρουν μία παρεμφερή ποιότητα όχι μόνον μπορούν να ενωθούν σε επίπεδο μορφής, αλλά ιδιαίτερα, σε επίπεδο συνείδησης και με την πάροδο πολλών χρόνων να αποτελέσουν μία ενιαία οντότητα η οποία μέσα της θα φέρει αθροιστικά όλη τη δύναμη, όλη τη γνώση και όλη την εμπειρία που θα έχουν αποκτήσει το σύνολο των στοιχειακών οντοτήτων που τείνουν να συνενωθούν.

Κατά κάποιο τρόπο, θα είναι ωσάν να έχουν αποκτήσει μία μορφή «ομαδικής ψυχής», ένας όρος που για πρώτη φορά εμφανίστηκε στις διδασκαλίες της Θεοσοφικής Εταιρείας. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ομαδική ψυχή, επειδή, εάν ήταν μία ομαδική ψυχή, θα έπρεπε να προϋπάρχει των στοιχειακών οντοτήτων.
Αντίθετα, πρόκειται για ένα ον που δημιουργήθηκε με βάση τους Νόμους του Σύμπαντος και ιδιαίτερα με ένα νόμο που ισχύει στον Αστρικό κόσμο και ο οποίος μας διδάσκει ότι τα ομώνυμα (στον Αστρικό κόσμο) έλκονται.

Παρ’ όλα αυτά, για άλλη μία φορά κύριος δημιουργός του συγκεκριμένου όντος είναι η ίδια η ανθρωπότητα που το δημιούργησε μέσω των συναισθημάτων και των σκέψεών της.

Το συγκεκριμένο ον ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των όντων που ονομάζονται Εγρηγορότα. Το Εγρηγορός δεν είναι ένα αυτοφυές και αυθύπαρκτο ον αλλά ένα τεχνητό δημιούργημα, ένα τεχνητό ον που δημιουργήθηκε ασυνείδητα από ένα σύνολο δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

 


Τρίτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Φλαμανδό:
Οι Αστρικές Σφραγίδες

«… Κάθε φορά που ένας άνθρωπος γίνεται αποδεκτός από κάποια θρησκεία ή από ένα εσωτερικό φιλοσοφικό σύστημα που έχει θεσπιστεί επάνω στις θεμελιώδεις αρχές των Μυστηρίων, έχει δηλαδή μυστηριακό χαρακτήρα και, άρα, λειτουργεί μέσω Μυήσεων, αποκτά μία ανάλογη σφραγίδα επάνω στο Αστρικό του σώμα.
Ποιος είναι, όμως, ο λόγος της ύπαρξης των Αστρικών σφραγίδων;
Ουσιαστικά η κάθε Αστρική σφραγίδα εκτελεί τα χρέη ενός είδους ταυτότητας.
Όπως στον ορατό κόσμο, σε κάθε οργανωμένη κοινωνία ο κάθε άνθρωπος φέρει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, ακριβώς και στον Αστρικό κόσμο κάθε άνθρωπος φέρει επάνω στο Αστρικό του σώμα μία ανάλογη ταυτότητα που, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η Αστρική του σφραγίδα ή οι Αστρικές του σφραγίδες όταν πρόκειται για άτομο πολύ εξελιγμένο.
Ωστόσο, αυτού του είδους η Αστρική ταυτότητα, σε αντίθεση με την ταυτότητα ή το διαβατήριο του ορατού κόσμου, προσδιορίζει και αποκαλύπτει άμεσα την ψυχική και την πνευματική ποιότητα του ανθρώπου και, κατά συνέπεια, τη ροπή που έχει λάβει το συγκεκριμένο άτομο είτε προς το Φως είτε προς το Σκότος».

 


Τέταρτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Σέραπις:
Οι λέξεις δυνάμεως

«… Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι λέξεις δυνάμεως αποτελούν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό συμφώνων και φωνηέντων.
Σκοπός αυτού του συνδυασμού είναι – όταν εκφέρουμε τη λέξη δυνάμεως νοερά ή προφορικά – να πραγματοποιήσει τέτοια δονητική κατάσταση στους αόρατους κόσμους, ώστε να δημιουργηθεί ένας δίαυλος από τον κόσμο στον οποίο ανταποκρίνεται η δόνηση του ήχου που παράγει η λέξη δυνάμεως, προς τον κόσμο που συνειδητοποιούμε άμεσα, τον ορατό κόσμο. Κατά τη δημιουργία αυτού του διαύλου, από τον συγκεκριμένο (αόρατο) κόσμο διαχέεται δύναμη και ενέργεια προς τον άνθρωπο που εκφέρει τη λέξη ή τις λέξεις δυνάμεως, δηλαδή προς εκείνον που αιτείται επαφή με τα όντα ή τις δυνάμεις του συγκεκριμένου αόρατου κόσμου.
…Μέσω του διαύλου που πραγματοποιεί η κάθε λέξη δυνάμεως κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως δύναται να επιτύχει, σταδιακά, ένα προσωπικό ψυχικό και πνευματικό συντονισμό με κάποιον από τους Διδασκάλους της Σοφίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση αυτών των λέξεων είναι η κάθαρση των αοράτων σωμάτων και των ψυχικών κέντρων (Τσάκρα).
…Για το Τσάκρα που εδρεύει στην περιοχή της καρδιάς (το ψυχικό καρδιακό κέντρο) οι λέξεις δυνάμεως που το ενεργοποιούν είναι: Αζίρ Νασερά Λαρές Ζιότς Στα και θα πρέπει να προφέρονται επί 12 συνεχείς φορές».

 


Πέμπτη επιστολή, από τον Μάχατσόχαν Μορύα:
Βήματα και στάδια της Μαθητείας προς την Πρώτη Μεγάλη Μύηση της
Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας

Στάδιο πρώτο: Ο Ιδεολόγος
«… Ιδεολόγος είναι εκείνος ο ανθρωπιστής που με τις ιδέες και τη συμπεριφορά του μπορεί να έλξει την προσοχή των Διδασκάλων της Σοφίας και, ανάλογα με τον χαρακτήρα που έχει δομήσει, να περάσει στο επόμενο στάδιο».

Στάδιο δεύτερο: Μαθητής υπό δοκιμασία
«…Το πρώτο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σήμερα σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι το στοιχείο της ευσέβειας….Πράγματι, στον σημερινό «πολιτισμένο» κόσμο το να εκφράζει κάποιος την ευσέβειά του θεωρείται μάλλον σημείο αδυναμίας και κάτι το παρωχημένο…
…Το δεύτερο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι το στοιχείο της λογικής……
…Το τρίτο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι εκείνο της σταθερότητας των σκέψεων και των συναισθημάτων του….
…Το τέταρτο στοιχείο που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σε έναν υποψήφιο Μαθητή της είναι αυτό της διακρίσεως. Στη σημερινή εποχή η διάκριση είναι περισσότερο απαραίτητη από κάθε προηγούμενη εποχή».

 


Έκτη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Μίλτων:

Στάδιο τρίτο: Αποδεκτός ή κανονικός Μαθητής

«…Η χαρά, η ευθυμία και η ευτυχία είναι τα στοιχεία εκείνα που εμπλουτίζουν συνεχώς την εξωτερική μας ζωή με θετική ενέργεια αποτρέποντας κάθε είδους εισβολή αρνητικών επιδράσεων και ενεργειών στην αύρα μας. Ουσιαστικά είναι η πρώτη και βασικότερη ασπίδα που μπορεί να αποκτήσει ένας πραγματικά Μυημένος απέναντι στο εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στον κόσμο σήμερα.
…Τον υποψήφιο Μαθητή δεν θα πρέπει να τον ξεγελά η μορφή ενός ενήλικου ορατού σώματος, αλλά θα πρέπει να βλέπει πέρα από τη μορφή και να μελετά το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου. Ο πλανήτης μας έχει κατακλυστεί στην κυριολεξία από ανθρώπους που είναι γεμάτοι επιθυμίες – στις οποίες, όμως, δεν θέλουν με κανένα τρόπο να βάλουν κάποιο όριο».

 


Έβδομη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Ιλαρίωνα:
Στάδιο τέταρτο: Υιοθετημένος Μαθητής ή Υιός του Διδασκάλου

«… Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν μας ότι ο δρόμος προς το Φως, η Ατραπός που οδηγεί στην Σοφία του Θεού, είναι ένας δρόμος εντελώς πρακτικός και εμπειρικός και ελάχιστα θεωρητικός.
Από την άλλη, οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με τον Εσωτερισμό, επειδή ακριβώς δεν έχουν αυτού του είδους την πρακτική εμπειρία, δηλαδή το βίωμα που καταγράφεται στο βάθος της συνειδήσεως του ανθρώπου και καθιστά την πίστη του ακλόνητη, άγονται και φέρονται από κάθε είδους εσωτερική θεωρία και διδασκαλία που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία τους ή ταιριάζει στα πιστεύω που έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή, ή αρμόζει στη νοοτροπία τους. Κανένα όμως από τα προηγούμενα δεν δίνει την παραμικρή εγγύηση ότι ο δρόμος που ακολουθούν είναι και ο σωστός.
Και δεν είναι σωστός, επειδή οι περισσότεροι από εμάς επιθυμούν να ακολουθήσουν την Ατραπό του Φωτός χωρίς να απαρνηθούν διάφορα ελαττώματα, ατέλειες και κακές συνήθειες.
Απλά, θέλουμε να επιτύχουμε την Φώτιση κουβαλώντας μαζί μας και τον κατώτερό μας εαυτό, τον οποίο, τις περισσότερες φορές, τον αγαπάμε πολύ περισσότερο από τον Ανώτερο».

 


Όγδοη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Μίλτων:

Οι βαθμοί της Ιεραρχίας του Φωτός και η Πρώτη Μεγάλη Μύηση στην Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα
Μέρος πρώτο: Οι βαθμοί της Ιεραρχίας

 


Ένατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Ιλαρίωνα:
Μέρος δεύτερο: Η Πρώτη Μεγάλη Μύηση στη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα

«… Συνεπώς, τα δύο πολύ μεγάλα και εξαιρετικά αρνητικά εγρηγορότα, εκείνο της δυστυχίας και εκείνο του ανταγωνισμού, είναι τα δύο μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη σημερινή εποχή ένας Μαθητής που προσπαθεί να λάβει την Πρώτη Μεγάλη Μύηση στη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα…».

 


Δέκατη επιστολή, από τον Διδάσκαλο Ρακόφσκυ:
Περιγραφή μίας σύγχρονης Μυήσεως της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας στον Πρώτο Βαθμό

«…Το πρώτο προνόμιο που αποκτά ο Μαθητής είναι η συνειδητή επαφή και επικοινωνία με τον Διδάσκαλό του.
…Το δεύτερο μεγάλο προνόμιο που λαμβάνει ο Μαθητής είναι ότι, από την παρούσα ενσάρκωση ήδη, εκπαιδεύεται στη μελέτη και τη συνειδητοποίηση του Αστρικού εν μέρει, καθώς και του Νοητικού κόσμου ιδιαίτερα.
…Το τρίτο μεγάλο προνόμιο που αποκτά ο Μαθητής με την πάροδο του χρόνου είναι εκείνο της ενώσεως της συνειδητότητάς του με τη συνειδητότητα του Διδασκάλου του…».

 

© Copyright για όλον τον κόσμο
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Αφήστε το σχόλιο σας.