Διδάσκαλος Φλαμανδός

Απόσπασμα Επιστολής του Διδασκάλου Φλαμανδού μέσα στα βιβλία

Βιβλίο 5

«… Κάθε φορά που ένας άνθρωπος γίνεται αποδεκτός από κάποια θρησκεία ή από ένα εσωτερικό φιλοσοφικό σύστημα που έχει θεσπιστεί επάνω στις θεμελιώδεις αρχές των Μυστηρίων, έχει δηλαδή μυστηριακό χαρακτήρα και, άρα, λειτουργεί μέσω Μυήσεων, αποκτά μία ανάλογη σφραγίδα επάνω στο Αστρικό του σώμα.
Ποιος είναι, όμως, ο λόγος της ύπαρξης των Αστρικών σφραγίδων;
Ουσιαστικά η κάθε Αστρική σφραγίδα εκτελεί τα χρέη ενός είδους ταυτότητας.
Όπως στον ορατό κόσμο, σε κάθε οργανωμένη κοινωνία ο κάθε άνθρωπος φέρει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, ακριβώς και στον Αστρικό κόσμο κάθε άνθρωπος φέρει επάνω στο Αστρικό του σώμα μία ανάλογη ταυτότητα που, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η Αστρική του σφραγίδα ή οι Αστρικές του σφραγίδες όταν πρόκειται για άτομο πολύ εξελιγμένο.
Ωστόσο, αυτού του είδους η Αστρική ταυτότητα, σε αντίθεση με την ταυτότητα ή το διαβατήριο του ορατού κόσμου, προσδιορίζει και αποκαλύπτει άμεσα την ψυχική και την πνευματική ποιότητα του ανθρώπου και, κατά συνέπεια, τη ροπή που έχει λάβει το συγκεκριμένο άτομο είτε προς το Φως είτε προς το Σκότος».

 

Αφήστε το σχόλιο σας.