Διδάσκαλος Τζβαλ Κουλ (Θιβετιανός)

Αποσπάσματα Επιστολών του Διδασκάλου Τζβαλ Κουλ (Θιβετιανού) μέσα στα βιβλία

Βιβλίο 1

  • Ζώντας την καθημερινότητα

«… Συνοπτικά, θα έλεγα ότι πρέπει να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας προς τον Ουρανό με διαλογισμό, με προσευχή, με οραματισμό ή όπως αλλιώς έχουμε μάθει, και στη συνέχεια να μένουμε εντελώς παθητικοί περιμένοντας την εκπλήρωσή τους. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το εάν αυτές οι επιθυμίες είναι αληθινές, δηλαδή εάν πηγάζουν μέσα από τον εσωτερικό μας εαυτό και δεν θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το ξεχωριστό από εμάς. Πρέπει πάντοτε να φανταζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο θα δρούσαμε μέσα στο περιβάλλον μας εκπληρώνοντας τις, καθώς και ποιον αντίκτυπο θα είχαν οι συγκεκριμένες επιθυμίες στον περίγυρό μας. Επίσης, καλό θα είναι να διαλογιστούμε κατά πόσον εμείς οι ίδιοι είμαστε έτοιμοι για την εκπλήρωσή τους…».

 


Βιβλίο 2

  • Επιστολή αντί προλόγου

«…Είκοσι άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο γνωρίζουν την όλη αλήθεια που διδάσκει ο Εσωτερικός Χριστιανισμός…».

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας.