Διδάσκαλος Ρακόφσκυ

Απόσπασμα Επιστολής του Διδασκάλου Ρακόφσκυ μέσα στα βιβλία

Βιβλίο 5

  • Περιγραφή μίας σύγχρονης Μυήσεως της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας στον Πρώτο Βαθμό

«…Το πρώτο προνόμιο που αποκτά ο Μαθητής είναι η συνειδητή επαφή και επικοινωνία με τον Διδάσκαλό του.
…Το δεύτερο μεγάλο προνόμιο που λαμβάνει ο Μαθητής είναι ότι, από την παρούσα ενσάρκωση ήδη, εκπαιδεύεται στη μελέτη και τη συνειδητοποίηση του Αστρικού εν μέρει, καθώς και του Νοητικού κόσμου ιδιαίτερα.
…Το τρίτο μεγάλο προνόμιο που αποκτά ο Μαθητής με την πάροδο του χρόνου είναι εκείνο της ενώσεως της συνειδητότητάς του με τη συνειδητότητα του Διδασκάλου του…».

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας.