Διδάσκαλος Κόμης του Αγίου Γερμανού (Compte de Saint Germain)

Αποσπάσματα Επιστολών του Διδασκάλου Κόμη του Αγίου Γερμανού μέσα στα βιβλία

Count_of_St_Germain

Βιβλίο 1

«… Σκοπός, λοιπόν, μίας εσωτερικής σχολής που είναι άμεσα και όχι έμμεσα συνδεδεμένη με την Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα είναι:
1ον) Να επιλέξει τα μέλη της έχοντας ως κριτήριο τον χαρακτήρα που εκδηλώνουν στην καθημερινότητά τους, καθώς και την εξέλιξή τους στους αόρατους (εσωτερικούς) κόσμους, μελετώντας τα υποψήφια μέλη μέσα από τα Ακασικά αρχεία, αλλά και μέσα από την εσωτερική ερμηνεία του ωροσκοπίου τους.
2ον) Να αφυπνίσει τα μέλη που δέχτηκε υποδεικνύοντας τους, σταδιακά, το επίπεδο που βρίσκονται στην πραγματικότητα και όχι εκείνο που οι ίδιοι νομίζουν ή φαντάζονται ότι βρίσκονται.
3ον) Να καταδείξει στα μέλη της ποιος είναι ο αληθινός τους εαυτός και τι σχέση έχει αυτός ο εαυτός με τους ανώτερους κόσμους.
4ον) Να φέρει τα μέλη της, σταδιακά, σε απ´ ευθείας επαφή με τους Διδασκάλους της Σοφίας είτε με Ιεραρχίες άλλων Φωτεινών Όντων.
5ον) Να αφήσει ελεύθερα τα μέλη της να αποφασίσουν από μόνα τους στο εάν θα βοηθήσουν το έργο των Διδασκάλων ή όχι.
6ον) Εάν αποφασίσουν να βοηθήσουν τους Διδασκάλους, τότε, να προετοιμαστούν να διαδώσουν το έργο τους στον κόσμο…».

 

  • Η διάρθρωση μίας Μυητικής Σχολής

 

 

  • Καρμικές συνέπειες της Μυήσεως

«… Συνεπώς, μετά την απονομή μίας αυθεντικής Μυήσεως το ανθρώπινο Πνεύμα αναγκάζει τον κατώτερο εαυτό «να τρέξει» περισσότερο. Αυτό συνεπάγεται αναγκαστικά ψυχική κόπωση την οποία, όμως, ο κατώτερος εαυτός την εκλαμβάνει ως φθορά. Βέβαια, οφείλω να τονίσω ότι στην πραγματικότητα δεν «τρέχει» ο κατώτερος εαυτός αλλά τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία προς αυτόν. Αυτό συμβαίνει λόγω της ενεργοποιήσεως του Καρμικού Νόμου που τείνει να απελευθερώσει τον Μυημένο από διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις, τα οποία εμποδίζουν την πορεία του προς το Φως».
«… Η πραγματική δοκιμασία, το τονίζω, είναι η ίδια η ζωή. Αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος άνθρωπος είναι ότι η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό, είναι θείο δώρο και, δυστυχώς, στην πραγματικότητα η πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει να ζει. Όταν μάθει κάποιος να ζει πραγματικά και όχι όπως ζούμε συνήθως, τότε, γίνεται ένα από τα ευτυχέστερα όντα στο Σύμπαν και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να του στερήσει αυτή την ευτυχία».

 

  • Ομαδική εργασία

Βιβλίο 6

 

Αφήστε το σχόλιο σας.