Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας – Βιβλίο 7

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-960-99992-9-8  
Πρώτη έκδοση: 2017
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Τιμή Έκδοσης € 18,00

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

Το Έβδομο Μέρος των Σύγχρονων Επιστολών αναφέρεται εκ νέου στην Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα, στους παλαιούς αλλά και σε νέους Διδασκάλους, στο έργο που έχουν αναλάβει την σύγχρονη εποχή, στην πρόοδο τους στην Ιεραρχία του Φωτός καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο σπουδαστής του Εσωτερισμού μπορεί να συντονιστεί μαζί τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα χρώματα και τα σχέδια που αντανακλούν τα Βουδικά σώματα ή οι φορείς της συνειδητότητας των Διδασκάλων, στο ανώτερο υποεπίπεδο του Νοητικού κόσμου.

 • Ο Μάχατσόχαν Μορύα
 • Ο Μποντισάτβα Κουτ Χουμί Λαλ Σιγκ
 • Ο Διδάσκαλος Μίλτων
 • Ο Διδάσκαλος Ενετός
 • Ο Διδάσκαλος Σέραπις
 • Ο Διδάσκαλος Ιλαρίων
 • Ο Διδάσκαλος Ιησούς και οι θεραπείες του.
 • Ο Διδάσκαλος Ρακότσζυ (Ο κόμης του Αγίου Γερμανού) και ο Ιερός Γάμος
 • Ο Διδάσκαλος Ρακόφσκυ
 • Ο Διδάσκαλος Φλαμανδός
 • Ο Αρχάγγελος Αραθιήλ
 • Ο Διδάσκαλος Φιλόθεος
 • Ο Αρχάγγελος Αζιόν και η καταστροφή των παρασιτικών οντοτήτων της ανθρώπινης αύρας

 

© Copyright για όλον τον κόσμο
Εκδόσεις «ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»