Βήματα και στάδια της Μαθητείας προς την Πρώτη Μεγάλη Μύηση της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας

Απόσπασμα από: Βιβλίο 5

Στάδιο πρώτο: Ο Ιδεολόγος

…Ιδεολόγος είναι εκείνος ο ανθρωπιστής που με τις ιδέες και τη συμπεριφορά του μπορεί να έλξει την προσοχή των Διδασκάλων της Σοφίας και, ανάλογα με τον χαρακτήρα που έχει δομήσει, να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Στάδιο δεύτερο: Μαθητής υπό δοκιμασία

Τα στοιχεία που εξετάζει η Ιεραρχία του Φωτός σήμερα σε έναν υποψήφιο Μαθητήτης, είναι:

…Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της ευσέβειας.
…Πράγματι, στον σημερινό «πολιτισμένο» κόσμο το να εκφράζει κάποιος την ευσέβεια του θεωρείται μάλλον σημείο αδυναμίας και κάτι το παρωχημένο.

…Το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της λογικής

…Το τρίτο στοιχείο είναι εκείνο της σταθερότητας των σκέψεων και των συναισθημάτων του.

…Το τέταρτο στοιχείο είναι αυτό της διακρίσεως.
Στη σημερινή εποχή η διάκριση είναι περισσότερο απαραίτητη από κάθε προηγούμενη εποχή.

 

Ο Μάχατσόχαν Μορύα
Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Βιβλίο 5ο

book5

Αφήστε το σχόλιο σας.